fbpx
Siła społeczności tkwi w różnorodności – wsparcie liderów lokalnych
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
43 953,00 EUR
Dotacja:
43 953,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
dzieci, edukatorzy, migranci, młodzież

Od 2015 roku w województwie podlaskim stale wzrasta liczba migrantów i migrantek, ale ich udział w życiu społecznym i kulturalnym jest nieznaczny, a kontakty z Polakami są często powierzchowne. Istotnym problemem jest również dyskryminacja cudzoziemców. Tymczasem ponad 80% migrantów i migrantek deklaruje chęć pozostania w Polsce. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę budowania włączającej, różnorodnej społeczności lokalnej, otwartej na migrantów i migrantki oraz wzmacniania społeczności migranckich, także dzieci (głównie z województwa podlaskiego).

Działania w projekcie będą adresowane zarówno do cudzoziemców, jak i społeczności przyjmującej. Zrealizowany zostanie cykl szkoleń w ramach Międzykulturowej Szkoła Liderów dla 12 liderów społeczności migranckich. Rozwiną oni swoje kompetencje animowania życia środowiska, otrzymają profesjonalne wsparcie w realizacji działań na rzecz swoich społeczności.

Ponadto, przeprowadzone zostaną badania partycypacyjne wśród dzieci z doświadczeniem uchodźstwa. Badania przybiorą formę projektu edukacyjnego. Dzieci będą mogły wypowiedzieć się na temat ich funkcjonowania w szkole. Efektem badań będą rekomendacje dotyczące projektowania działań edukacyjnych. Utworzony zostanie zespół ekspercki zajmujący się edukacją dzieci z doświadczeniem migracji w Białymstoku. Celem powołania zespołu jest wprowadzenie zmian w lokalnych dokumentach dotyczących edukacji dzieci z doświadczeniem migracji. Raport z badań i rekomendacje trafią do osób odpowiedzialnych za lokalną politykę oświatową, m.in. do prezydenta miasta i kuratorium oświaty.

W ramach projektu odbędzie się także Szkoła Edukacji Międzykulturowej. Jej uczestnikami będą edukatorzy z Podlasia, osoby pracujące w środowisku zróżnicowanym kulturowo lub wiążące z nim swoją przyszłość. W Szkole Edukacji Międzykulturowej 20 osób zwiększy swoje kompetencje w realizacji działań z obszaru edukacji międzykulturowej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel