fbpx
Siła społeczności tkwi w różnorodności – wsparcie liderów lokalnych
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
43 953,00 EUR
Dotacja:
43 953,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
dzieci, edukatorzy, migranci, młodzież

Projekt odpowiadał na potrzebę budowania włączającej społeczności lokalnej na Podlasiu, otwartej na migrantów i migrantki, a także wzmacniania społeczności migranckich. Od 2015 roku w województwie podlaskim stale wzrasta liczba migrantów i migrantek, ale ich udział w życiu społecznym i kulturalnym jest nieznaczny, a kontakty z Polakami i Polkami są często powierzchowne. Społeczności migranckie i uchodźcze nie są uwzględniane w działaniach i politykach lokalnych władz. Istotnym problemem jest również dyskryminacja, choćby na rynku mieszkaniowym czy w miejscu pracy. Obok dużej migracji ze Białorusi i Ukrainy, na Podlasiu mieszkają osoby z Czeczenii. Ta ostatnia grupa jest jednak w najtrudniejszej sytuacji, w przeszłości dochodziło nawet do ataków na tle nienawiści. Szczególnie wrażliwą grupą są dzieci, które borykają się z trudnościami wynikającymi m.in. ze słabej znajomości języka, różnic kulturowych, zaległości szkolnych, niestabilnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu zorganizowano Międzykulturową Szkołę Liderów dla 12 liderów i liderek społeczności migranckich, którzy następnie zrealizowali 12 inicjatyw na rzecz swoich środowisk. Przeprowadzono również badania wśród dzieci z doświadczeniem uchodźstwa nt. ich funkcjonowania w szkole. W efekcie powstał raport oraz rekomendacje dotyczące projektowania działań edukacyjnych wzmacniających potencjał uczniów i uczennic ze środowiska migracyjnego. Raport z badań i rekomendacje trafiły do instytucji odpowiedzialnych za lokalną politykę oświatową. Analizą raportu i rekomendacji zajął się powołany w tym celu zespół ekspercki. W ramach projektu odbyła się także Szkoła Edukacji Międzykulturowej dla 20 edukatorów i edukatorek z Podlasia pracujących w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Osoby te opracowały scenariusze działań edukacyjnych i na ich podstawie zrealizowały różne inicjatywy adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Osoby ze społeczności migranckich rozwinęły swoje kompetencje liderskie oraz animacyjne i wykorzystały je w praktyce, realizując działania na rzecz swoich społeczności. Również osoby zajmujące się zawodowo edukacją w środowisku międzykulturowym podniosły swoje umiejętności realizacji działań z zakresu edukacji międzykulturowej oraz rozwijania potencjału dzieci z doświadczeniem migracji. Powstała analiza sytuacji dzieci uchodźczych w systemie edukacji, a towarzszące jej rekomendacje mają szansę stać się podstawą do projektowania działań edukacyjnych na Podlasiu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel