fbpx
Silesian Multicultural Center
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Zawiercie
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
95 697,50 EUR
Dotacja:
62 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
migranci

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego migrantów i migrantek mieszkających na terenie województwa śląskiego. Szacuje się, że w regionie przed rosyjską inwazją na Ukrainę mieszkało około 210-250 tys. cudzoziemców i cudzoziemek. Po inwazji te liczby znacznie wzrosły. Niestety, oferta pomocowa jest dość ograniczona i nie odpowiada na potrzeby tak licznej społeczności. Pojawiają się bariery w integracji i dostępie do rynku pracy, choćby takie jak nieznajomość przepisów prawa polskiego oraz procedur administracyjnych, nieznajomość języka, brak wiedzy nt. możliwości uzyskania wsparcia, różnice kulturowe. Większość pracodawców jest zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców na dłużej, ale ponad 80% z nich zniechęcają skomplikowane procedury.

Grantobiorca utworzył Silesian Multicultural Center w 8 miastach województwa śląskiego (Katowice, Gliwice, Zawiercie, Ruda Śląska, Zabrze, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Toszek). Centrum oferowało migrantom i migrantkom różnego rodzaju wsparcie – prawne, psychologiczne, konsultacyjne oraz tłumaczeniowe. Została także uruchomiona bezpłatna infolinia świadcząca pomoc interwencyjną w trudnych i pilnych sytuacjach. W ramach projektu przeprowadzono 9 szkoleń z praw pracowniczych dla 123 migrantów i migrantek oraz dla 40 wolontariuszy i wolontariuszek. 34 osoby z doświadczeniem migracji zostały przeszkolone z zakresu praw cudzoziemców i cudzoziemek oraz specyfiki pracy z tą grupą. Następnie osoby te włączyły się w działania pomocowe i informacyjne na rzecz migrantów i migrantek, zwłaszcza dla osób przybywających do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie.

Ze wsparcia skorzystało łącznie 576 cudzoziemców i cudzoziemek, przede wszystkim z Ukrainy. Osoby te dostały konkretne, indywidualne wsparcie w legalizacji pobytu, adaptacji, szukaniu pracy, tłumaczeniach, etc. Zostały również wzmocnione w obszarze znajomości swoich praw na rynku pracy, co w dużym stopniu wpłynęło pozytywnie na ich sytuację ekonomiczną oraz dobrostan. Podniosła się ich pewność siebie, poczucie wartości i wpływu na swoje życie. Kilkadziesiąt osób rozwinęło również swoje kompetencje związane z pracą z osobami z doświadczeniem migracji oraz zaangażowało się w działania na rzecz własnej społeczności.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel