fbpx
Silesian Multicultural Center
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Zawiercie
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
95 697,50 EUR
Dotacja:
62 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
migranci

Województwo śląskie jest jednym z najchętniej wybieranych obszarów czasowego osiedlania się cudzoziemców/ek. Na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można oszacować, że na jego terenie mieszka 210-250 tys. Cudzoziemców/ek, jednak zdaniem badaczy liczba ta jest w rzeczywistości nawet 4-krotnie większa. Napływ migrantów oraz ograniczony dostęp do pomocy potęguje problem ich integracji. Do najbardziej znaczących kwestii należy nieznajomość przepisów prawa polskiego oraz procedur administracyjnych, a także bariera językowa i kulturowa. Znikome formy bezpłatnej i ogólnodostępnej pomocy wpływają na trudną sytuację przyjezdnych na rynku polskim.
Celem projektu jest poprawa sytuacji cudzoziemców/ek w województwie śląskim oraz ułatwienie im odnalezienia się na rynku pracy.
W odpowiedzi na powstałe problemy i potrzeby utworzymy Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w 8 miastach województwa śląskiego (Katowice, Gliwice, Zawiercie, Ruda Śl., Zabrze, Piekary Śl., Tarnowskie Góry, Toszek). W ramach działań Ośrodka, zapewnimy wsparcie prawnika, psychologa, doradcy oraz tłumacza, którzy zagwarantują pomoc w zakresie legalizacji pobytu oraz poprawy sytuacji prawnej i pracowniczej. Zostanie także uruchomiona bezpłatna infolinia, gwarantująca natychmiastowe wsparcie. W ramach projektu przeprowadzimy szkolenie z praw pracowniczych dla 120 cudzoziemców/ek. Szkolenia obejmą także 40 wolontariuszy/ek, wybranych spośród zagranicznych studentów/ek, którzy będą wspierać uczestników/czki w załatwianiu podstawowych spraw. Przygotujemy również 32 self-adwokatów/ek do prowadzenia działalności społecznej w obronie praw i interesów osób narażonych na wykluczenie.
Ze wsparcia skorzysta ok. 500 cudzoziemców/ek przebywających w Polsce nie dłużej niż 3 lata, których zarobki nie przekraczają mediany krajowej.
Efektem projektu będzie poprawa ich sytuacji przez wzrost samodzielności ekonomicznej i społecznej oraz nabycie umiejętności umożliwiających sprawne poruszanie się na polskim rynku pracy.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel