fbpx
Śląskie bez węgla – Sprawiedliwa Transformacja Energetyczna Śląska i Zagłębia
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
26 550,00 EUR
Dotacja:
26 550,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, samorządowcy

Jak wynika z badania opinii społecznej Climate Reality Project, 45% mieszkańców/nek Górnego Śląska uważa, że ciągły dialog i współpraca pomiędzy obywatel(k)ami, specjalist(k)ami, organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi są potrzebne do budowania współpracy na rzecz zielonej społeczności. Jednocześnie, w związku ze zmianami klimatu, Górny Śląsk stoi w obliczu nadchodzącej transformacji społeczno-gospodarczej związanej z górnictwem i energetyką węglową. Potrzeba zmiany jest związana z rozwojem polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

Odpowiadamy na te kwestie angażując mieszkańców/nki i aktywistów/ki z Górnego Śląska w tworzenie kampani obywatelskich “Śląskie Bez Węgla”. Zaangażujemy do współpracy 70 mieszkańców/nek i 3 przedstawiciel(k)i władz lokalnych Górnego Śląska. Stworzymy przestrzeń dialogu i wspólnej pracy nad rozwiązaniami dotyczącymi zmian w polityce klimatycznej. Do tych rozmów włączymy władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciel(k)i biznesu oraz mieszkańców/nki Górnego Śląska. Zorganizujemy 6 webinariów dla 20 aktywistów/ek o metodach partycypacji obywatelskiej i organizowania społecznościowego oraz o tworzeniu kampanii obywatelskich. Przeprowadzimy cykl 5 seminariów naukowych dla aktywistów/ek i mieszkańców/nek Górnego Śląska oraz członków/iń Stowarzyszenia BoMiasto, Związku Górnośląskiego i Śląskiego Ruchu Klimatycznego na tematy kryzysu klimatycznego, odpowiedzialnej gospodarki i transformacji energetycznej. Spotkania te będą także okazją do budowania porozumienia, wymiany doświadczeń i dyskusji nad problemami regionu. Wybrani uczestnicy/czki stworzą 3 zespoły, które zaangażują osoby z ich miejscowości i wspólnie stworzą lokalne kampanie obywatelskie “Śląskie Bez Węgla”.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel