fbpx
Śląskie bez węgla – Sprawiedliwa Transformacja Energetyczna Śląska i Zagłębia
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 550,00 EUR
Dotacja:
26 550,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, samorządowcy

Jak wynika z badania opinii społecznej Climate Reality Project, 45% mieszkańców i mieszkanek Górnego Śląska uważa, że ciągły dialog i współpraca pomiędzy obywatel(k)ami, specjalist(k)ami, organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi są potrzebne do budowania współpracy na rzecz społeczności ukierunkowanej na ochronę przyrody. Jednocześnie, w związku ze zmianami klimatu, Górny Śląsk stoi w obliczu nadchodzącej transformacji społeczno-gospodarczej związanej z górnictwem i energetyką węglową. Potrzeba zmiany jest pochodną polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

Odpowiedzieliśmy na te kwestie angażując mieszkańców/nki i aktywistki/ów z Górnego Śląska w tworzenie kampani obywatelskich “Śląskie Bez Węgla”. Zorganizowaliśmy cykl 5 seminariów naukowych dla aktywistów/ek i mieszkańców/nek Górnego Śląska oraz członków/iń Stowarzyszenia BoMiasto, Związku Górnośląskiego i Śląskiego Ruchu Klimatycznego. Rozmawialiśmy m.in na temat kryzysu klimatycznego, odpowiedzialnej gospodarki i transformacji energetycznej. Spotkania stały się także okazją do budowania porozumienia, wymiany doświadczeń i dyskusji nad problemami regionu. Wybrani uczestnicy/czki zawiązali grupy lokalne w trzech miastach – Mysłowicach, Bytomiu i Katowicach. Wspólnie stworzyli lokalne kampanie obywatelskie “Śląskie Bez Węgla”. Grupa z Mysłowic, po udanym przeprowadzeniu działań w projekcie, planuje oficjalnie zarejestrować stowarzyszenie. Przeprowadziliśmy dla nich szkolenie w tym zakresie. Na koniec odbyła się konferencja podsumowująca projekt, na którą zaprosiliśmy redaktorów/ki, zajmujących się tematyką ekologii, środowiska, energetyki odnawialnej oraz społeczeństwa i przedstawiliśmy Manifest “Śląskie bez węgla”.

Początkowo zakładaliśmy zaangażowanie 70 osób aktywnych na rzecz polityki klimatycznej i sprawiedliwej transformacji, finalnie było to aż 90 osób. Dodatkowo udało się skierować dwie petycje do władz Mysłowic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy nowej kopalni Brzezinka 3. Trzecia petycja do prezydenta Katowic dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych, jednak podpisy były zbierane jeszcze po zakończeniu projektu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel