fbpx
Słucham, więc jestem
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Nowieczek
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
31-10-2021 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 000,00 EUR
Dotacja:
29 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnością

Według portalu rynekzdrowia.pl w 2015 roku było w Polsce 1,8 miliona osób z dysfunkcją wzroku i liczba ta rośnie. Rozmawiając z muzykami z dysfunkcją wzroku oraz ich rodzinami i nauczycielami/kami usłyszeliśmy, że osoby widzące boją się nauczać i zatrudniać osoby niewidome, a osoby niewidome i ich opiekunowie/ki są przekonani, że nie ma sposobu na ich edukację muzyczną. Nie istnieją pomoce edukacyjnych wspierające proces uczenia się gry na instrumencie dla osób z dysfunkcją wzroku. Nut w języku brajlowskim do podstawowego szczebla nauczania praktycznie nie ma.
Chcemy złamać bariery blokujące edukację muzyczną, wypromować muzykę wśród osób niewidomych i uczynić je pełnoprawnymi członkami muzycznej społeczności.
Opracujemy i udostępnimy szkołom muzycznym i domom kultury zatrudniającym instruktorów/ki muzyki 30 wykładów i warsztatów (tyflopedagogika, notacja brajlowska, psychologia muzyki, autorskie projekty niewidomych nauczycieli/ek). W oparciu o nie przeprowadzimy szkolenie zakończone certyfikatem. Zorganizujemy szkolenia z języka muzycznego brajlowskiego oraz spotkania z niewidomymi muzykami i uczniami. Osobom z dysfunkcją wzroku będziemy regularnie udostępniać podcasty audio oraz zapraszać je do rozwiązywania quizów muzycznych. Planujemy też kampanie społeczne mające na celu zmianę postrzegania osób z dysfunkcją wzroku i wsparcie edukacji muzycznej bez barier.
Dzięki projektowi przygotujemy do pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą 100 nauczycieli instrumentalistów oraz zaktywizujemy muzycznie społeczność osób niewidomych i ich bliskich (200 osób).
W projekcie wezmą udział osoby z dysfunkcją wzroku oraz nauczyciele/ki ze szkół muzycznych i domów kultury z całej Polski. Partnerzy: Fundacja Szansa dla niewidomych oraz Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika wesprą nas w dotarciu do osób z dysfunkcją wzroku oraz w opracowaniu i testowaniu materiałów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel