SOS dla seniora
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 890,00 EUR
Dotacja:
74 890,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samorzecznictwo, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, seniorzy, wolontariusze

W Polsce 5 mln osób mieszka w 1-osobowych gospodarstwach domowych, które w znacznym stopniu zamieszkują osoby po 60 roku życia. Co dziesiątej osoby powyżej 80 roku życia nikt nie odwiedza. [..] Samotność, brak możliwości rozmowy z kimś życzliwym, negatywnie odbija się na zdrowiu fizycznym i psychicznym (Raport o samotności, Stowarzyszenie Wiosna 2020). Drugą grupą osób w znacznym stopniu narażoną na wykluczenie są osoby opiekujące się osobami chorymi, zależnymi. Wg raportu „Opiekunowie osób chorych onkologicznie i neurologicznie” (SW Research, 2018 ) często rezygnują oni z planów i pasji -66%, a nawet z pracy/nauki-11,9%. W walce z chorobą najbliżsi pacjenta skupiają się na jego potrzebach jednocześnie zapominając o swoich, co ma negatywny wpływ na ich życie i kondycję psychofizyczną.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów i ich opiekunów, zmniejszenie poczucia samotności i wzmocnienie kondycji psychicznej.
Utworzymy 5 lokalnych sieci opieki senioralnej, w ramach których międzypokoleniowe zespoły wolontariuszy wspierać będą seniorów i ich opiekunów poprzez bieżącą pomoc (np. zakupy, czytanie, pomoc w sprawach urzędowych, obsłudze sprzętu, spacery), wspólne akcje integrujące (Niedzielny Obiad, warsztaty kulinarne, spotkanie ze sztuką, Dobry Telefon, wsparcie psychiczne).
Program przygotowujący wolontariuszy do działań obejmie: warsztaty dla liderów oraz warsztaty i spotkania dotyczące specyfiki działania na rzecz osób starszych, kurs opiekunów i coaching. Spośród opiekunów osób zależnych wyłonimy grupę osób chętnych do działań samorzeczniczych. Po szkoleniu wypracuje ona propozycje poprawy ich sytuacji i zaprezentuje je władzom gmin. Self-adwokatom zapewnimy też coaching i poradnictwo.
Sieci opieki senioralnej powstaną w Bochni, Krakowie, Oświęcimiu, Makowie Podhalańskim i Wojanowie. Działać w nich będzie 70 wolontariuszy, którzy obejmą opieką 270 seniorów i opiekunów osób chorych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel