fbpx
Społeczny projekt ustawy o lasach czyli lasy dla przyrody i ludzi
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Bystra
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
67 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, społeczeństwo, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Lasy publiczne, obejmujące około 1/3 terytorium Polski, stanowią majątek wspólny obywateli/ek. Według badań Global Deal for Nature lasy mają kluczową rolę w zatrzymaniu kryzysu środowiskowego i klimatycznego. Po głośnych protestach związanych z wycinaniem drzew w Puszczy Białowieskiej w 2017 r. i licznych doniesieniach o dewastacji lasów w całej Polsce, według naszych obserwacji, coraz więcej obywateli/ek chce mieć udział w decyzjach dotyczących ochrony przyrody. Według wniosków Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku brakuje możliwości kontroli działań Lasów Państwowych, co w wielu sytuacjach pozostawia obywateli/ki bezsilnych wobec aktów łamania prawa i niszczenia przyrody w Polsce.
Odpowiemy na te problemy tworząc projekt nowelizacji Ustawy o lasach zgodny z przeprowadzoną przez nas diagnozą, wymogami ochrony przyrody i europejskim prawem środowiskowym. Przeprowadzimy dyskusje panelowe o kierunkach i metodach zarządzania terenami leśnymi, na które zaprosimy leśników/czki, mieszkańców/nki dużych miast, pracownice/ków Zakładów Usług Leśnych i branży drzewnej, przyrodników/czki oraz osoby pracujące w instytutach naukowych i organizacjach pozarządowych. Podczas tych paneli zdiagnozujemy najważniejsze potrzeby zaproszonych grup oraz porozmawiamy o przykładach form zaangażowania społeczeństwa w podejmowanie decyzji o lasach w różnych krajach na świecie. Wspólnie wypracujemy postulaty nowelizacji ustawy o lasach. Przeprowadzimy ogólnopolską kampanię upowszechniającą nasze wnioski i postulaty. Rozpoczniemy proces legislacyjny i działalność rzeczniczą, angażując posłów i posłanki, Ministerstwo Środowiska i Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych, aby doprowadzić do uwzględnienia naszych rekomendacji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel