fbpx
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-06-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego prowadzi instytut badawczy, wydawnictwo i portal krytykapolityczna.pl, a także 2 lokalne centra społeczno-kulturalne, sieciujące i wspierające inne organizacje i inicjatywy w Cieszynie i Warszawie. Stowarzyszenie od 20 lat działa w obszarze i na rzecz aktywizmu obywatelskiego: w 2002 roku wydało pierwszy numer pisma, a w 2008 roku stworzyło sieć klubów Krytyki Politycznej w kilkunastu miastach i miasteczkach w Polsce. Kluby te, służąc jako inkubatory myślenia otwartego i równościowego, wykształciły setki aktywistek i aktywistów, dziś tworzących inne organizacje i działających w polityce na różnych jej szczeblach, z parlamentarnym włącznie. Krytyka Polityczna to największy opiniotwórczy lewicowy dziennik online w Polsce (odwiedzany przez 375 tys. użytkowników miesięcznie) , wydawnictwo publikujące rocznie 25–35 książek z zakresu myśli politycznej, społecznej i ekonomicznej, a także his/herstorii. Od 2012 roku organizacja prowadzi Instytut Krytyki Politycznej, realizujący badania dotyczące m.in. wyzwań w związku ze zmianami klimatu, ich konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi, tendencji społecznych odnośnie świata wartości i ich politycznych konsekwencji, jak również współzależności między kulturą, gospodarką i demokracją w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych dla Polski. W ramach dotacji instytucjonalnej stowarzyszenie planuje wsparcie organizacji i grup nieformalnych z całej Polski, prowadzonych przez młode osoby (szczególnie działające na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska), wsparcie infrastrukturalne doświadczonych organizacji nie posiadających własnej infrastruktury, intensyfikację współpracy z innymi organizacjami, ruchami, reprezentantkami inicjatyw obywatelskich na łamach KrytykaPolityczna.pl oraz upowszechnianie postaw równościowych i progresywnych wśród mieszkańców Polski oraz dalszy rozwój fundraisingu i wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel