Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego jest zorganizowane dla produkcji i dystrybucji idei w ramach instytutu badawczego, wydawnictwa i medium, jednocześnie prowadząc lokalne centra społeczno-kulturalne, sieciujące i wspierające inne organizacje i inicjatywy. W wymiarze długofalowym Stowarzyszenie dąży do tego, aby jak najwięcej osób w Polsce miało dostęp do i zrozumienie postulatów progresywnej i otwartej agendy społecznej. Organizacja działa na rzecz sprawiedliwości i solidarności społecznej oraz wprowadzania progresywnych rozwiązań w praktykę polityczną i społeczną.
Jesteśmy świadkami gwałtownych zmian społecznych i politycznych. Dostrzegamy wyzwania wobec zazębiających się kryzysów, w tym klimatycznego, ambiwalencji rewolucji technologicznej, kurczenia się przestrzeni dla swobód i aktywności obywatelskich oraz zagrożenia dla praw człowieka i praw mniejszości. By mierzyć się z tymi i wyzwaniami Stowarzyszenie pracuje z wielomilionową społecznością w całej Polsce, stawiając nacisk na pracę z obecnymi odbiorcami i aktywnie poszukując dróg dotarcia do nowych.

W okresie do 2024 roku Stowarzyszenie skupi się w działaniu na czterech priorytetach: (1) innowacyjność programowa i oddziaływanie na świadomość społeczną oraz (2) inicjowanie ważnych procesów i wydarzeń w sferze publicznej. Ponadto stawiamy na (3) dalsze budowanie społeczności wokół wspólnych idei i działań, jednocześnie dbając o (4) rozwój organizacyjny oraz sprawczość w działaniu.

Wśród założonych rezultatów są: wsparcie organizacji i grup nieformalnych z Polski, prowadzonych przez młode osoby, z naciskiem na działające na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska, wsparcie infrastrukturalne doświadczonych organizacji nie posiadających własnej infrastruktury, intensyfikacja współpracy z innymi organizacjami, ruchami, reprezentantkami inicjatyw obywatelskich na łamach KrytykaPolityczna.pl oraz upowszechnianie postaw równościowych i progresywnych wśród mieszkańców Polski i dalszy rozwój fundraisingu.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel