fbpx
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Celem Miłość Nie Wyklucza jest wprowadzenie równości małżeńskiej i równości dla rodzin osób LGBT+ w Polsce. Organizacja prowadzi edukację i kampanie społeczne, wspiera inicjatywy lokalne adresowane do społeczności LGBT+, prowadzi rzecznictwo i litygację, by budować wolę polityczną do zmiany prawa. MNW nie tylko wprowadziło do debaty publicznej pojęcie równości małżeńskiej, ale współtworzyło 3 projekty ustaw o związkach partnerskich złożonych w Sejmie w latach 2012-18 przez 3 partie polityczne, opracowało też własny projekt ustawy o równości małżeńskiej i doprowadziło do złożenia go w Sejmie w 2020 r. Rzecznictwo organizacji doprowadziło podpisania Warszawskiej Deklaracji LGBT+, dzięki której m.in. powstały mieszkania interwencyjne dla osób LGBT+ zagrożonych bezdomnością, finansowane przez miasto. W marcu 2019 r. z inicjatywy organizacji odbył się Kongres LGBT+, na którym 27 organizacji z całej Polski podpisało wspólną Deklarację – listę postulatów politycznych i projektów legislacyjnych. Dokument ten jest podstawą prac Parlamentarnego Zespołu ds. Osób LGBT+ oraz programu jednej z partii politycznych w Sejmie. MNW wyprodukowało pierwszy film dokumentalny o braku równości małżeńskiej w Polsce, przeprowadziło też największą akcja outdoorową na temat osób LGBT+ („Kochajcie mnie, mamo i tato” – 696 billboardów w 266 miejscowościach) połączoną ze wsparciem finansowym 8 inicjatyw pomocowych dla osób LGBT+ z całego kraju. Organizacja prowadzi też Fundusz Prawo Nie Wyklucza, oferujący finansowanie opieki prawnej dla osób LGBT+ w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki dotacji instytucjonalnej organizacja wzmocni działania na rzecz społeczności lokalnych poprzez utworzenie programu minigrantów – Funduszu u Siebie dla 10 inicjatyw lokalnych z miejscowości poniżej 200 tys. mieszkańców. Zaktualizuje i uzupełni infrastrukturę IT, rozwinie fundraising indywidualny, wprowadzi zmiany w zarządzaniu pracą zespołu.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel