Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

W Planie działań skupiamy się na wzmocnieniu dwóch strategicznych obszarów działalności MNW: budowania świadomej, aktywnej i zdolnej do samoorganizacji społeczności osób LGBT+ w Polsce oraz zrównoważonego rozwoju potencjału i zasobów MNW.
Zgodnie z realizowaną przez nas od 2016 r. Strategią na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce, wspieranie i współtworzenie inicjatyw lokalnych społeczności LGBT+ jest warunkiem koniecznym długofalowej zmiany społecznej oraz rozwoju potencjału MNW jako organizacji rzeczniczej.
Z kolei dynamiczny rozwój MNW w ciągu ostatnich 3 lat, powiększenie zespołu i zwiększenie liczby działań o zasięgu ogólnopolskim, wymagają szybkiego wzmocnienia wewnętrznego organizacji i zadbania o ciągłość pracy w trudnych warunkach rosnącej wrogości ze strony władz i niestabilnej sytuacji w Europie.
Właśnie dlatego wzmocnimy działania na rzecz społeczności lokalnych poprzez zatrudnienie osoby koordynującej ten obszar i utworzenie programu minigrantów – Funduszu u Siebie dla 10 inicjatyw lokalnych z miejscowości poniżej 200 tys,. mieszkańców w całym kraju. Zaktualizujemy i uzupełnimy infrastrukturę IT niezbędną do angażowania społeczności wokół naszych działań. Dzięki nowej stronie internetowej, systemowi CRM i action page, powiększymy bazę rekordów emailingowych do 18 tys., rozwijając obszar fundraisingu indywidualnego. Wdrożymy rekomendacje zewnętrznej firmy konsultingowej, wypracowane pro bono w 2021 r., wprowadzając zmiany w zarządzaniu praca zespołu i organizując szkolenia dla zespołu, aby podnieść kompetencje i usprawnić procesy zarządzania i podziału pracy. O ocenę wdrożenia rekomendacji poprosimy zewnętrznego ewaluatora. Zadbamy o spójność działań w kolejnych latach i podniesienie zaangażowania zespołu w realizację zadań poprzez aktualizację Strategii. Aby zadbać o kondycję zespołu w trudnym okresie nadchodzących kampanii wyborczych, zorganizujemy wyjazd integracyjny. Nad realizacją Planu działań będzie czuwać osoba koordynująca całość.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel