fbpx
Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Opole
Województwo (siedziba):
opolskie
Partnerzy:
Samfés - Youth Work Iceland, Reykjavík, Islandia
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
86 250,00 EUR
Dotacja:
84 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
członkowie rad konsultacyjnych, decydenci, młodzi dorośli, młodzież, samorządowcy

W województwie opolskim od wielu lat osoby w wieku 18-29 lat charakteryzują się najniższą frekwencją w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. W tym regionie działa bardzo mało młodzieżowych rad miast (MRM). Nasze dotychczasowe doświadczenia w pracy z młodzieżą i rozmowy z młodymi lider(k)ami pokazały, że często nie wiedzą oni jak zabrać się do działania i jakie mają możliwości. Jak wynika z diagnozy między innymi Urzędu Marszałkowskiego, problemem jest także brak opiekunów/ek MRM, którzy wspieraliby działalność takich rad. Z naszych badań wynika, że tylko 17% młodych respondentów/ek uważa, że władze ich miast dbają o sprawy młodzieży.

W związku z tym przeprowadzimy seminaria dla przyszłych opiekunów/ek MRM, przedstawicieli/ek organizacji pracujących z młodzieżą, a także dla osób, które są odpowiedzialne za tworzenie polityki młodzieżowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Porozmawiamy na nich o znaczeniu i różnych wymiarach partycypacji młodzieży, politykach młodzieżowych w Polsce i na świecie, rozwijaniu rad i sposobach motywowania młodych osób. Zorganizujemy szkolenia dla przedstawicieli/ek samorządów oraz urzędników/czek o współpracy z młodzieżą i angażowaniu jej w procesy decyzyjne. Przeprowadzimy cykl szkoleń dla jedynych 10 MRM z województwa opolskiego o tym jakie działania mogą podejmować, jak mogą prowadzić konsultacje społeczne i współpracować z samorządem oraz jak komunikować swoją działalność w lokalnym środowisku.

Zorganizujemy także wizytę studyjną na Islandii dla 15 młodych osób. Zobaczymy jak tam działają rady młodzieżowe i zdobędziemy doświadczenie o dobrych praktykach zaangażowania młodych. Nasz islandzki partner Samfes opowie nam o swoich działaniach i pracy z młodzieżą, a także wspomoże nas swoim doświadczeniem podczas szkoleń i warsztatów.

Finalnym rezultatem będzie też opracowanie założeń lokalnych strategii dla młodzieży w minimum 8 gminach uczestniczących w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel