fbpx
Straznicy drzew w Rzeszowie
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Rzeszów
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-03-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 447,00 EUR
Dotacja:
26 447,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, factchecking
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, społeczność lokalna, wolontariusze

W ostatnim czasie obserwowaliśmy nasilenie się problemu wycinki drzew w Rzeszowie. Monitorowanie tego zjawiska i zgłaszanie uwag, czy też włączenie się w procedury decyzji administracyjnych było procesem wieloetapowym, dość skomplikowanym i utrudnianym przez Urząd Miasta oraz podległe mu instytucje, co zniechęcało wiele osób. Z naszych obserwacji i rozmów z mieszkańcami/nkami wynikało, że brakowało im wiedzy o tym jak reagować na niszczenie przyrody. Czuli się bezsilni i pomijani w decyzjach administracyjnych, co powodowało niezadowolenie i konflikty.

Odpowiedzieliśmyna ten problem tworząc instytucję Strażnika Drzew. Zatrudniliśmy i przeszkoliliśmy osobę, która wraz z naszymi wolontariusz(k)amiwsparła mieszkańców i mieszkanki w prowadzeniu interwencji dotyczącychniszczenia czy wycinania drzew. Uruchomiliśmy telefoninterwencyjny, zaangażowaliśmy 15 osób do działań strażniczych,wspierały nas 3 grupy lokalne a informacje o naszych działaniach dotarły dookoło 14 000 odbiorców. Odebraliśmy ok. 70 zgłoszeń, Strażnik Drzew interweniował 150 razy, średnio dwa razy na kwartał odbywały się spotkania zurzędnikami, zgłosiliśmy 5 drzew do ochrony pomnikowej, a prowadzoneinterwencje dokumentowaliśmy w umieszczonym na naszej stronie “dzienniku strażniczym”. Przeprowadziliśmy kampanię przeciw wycince drzew i budowie drogi przez Rodzinne Ogrody Działkowe przy ul Skrajnej, na którą zwróciły uwagę też inne organizacje.

Od kilku lat zajmujemy się takimi sprawach, ale zaangażowanie obywatelek i obywateli sprawi, że ta działalność będzie bardziej efektywna. Dodatkowo widzimy, że zwiększa ona poczucie sprawstwa i decyzyjności osób mieszkających w naszym mieście. Aby nasza działalność była jak najbardziej kompleksowa, stworzyliśmy stronę www.straznicydrzew.rzeszow.pl, która jest źródłem wiedzy na temat skali problemu w Rzeszowie i bieżących działań dla mieszkańców i mieszkanek tego miasta. Strona ta posiada spis narzędzi potrzebnych do działań ochronnych, z których będą mogli korzystać wszyscy chętni. Na zakończenie zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące projekt, gdzie przedstawiliśmy jego efekty.

Dzięki naszym działaniom analiza danych dotyczących wycinki drzew w Rzeszowie jest dokładniejsza niż dotychczas, a mieszkańcy i mieszkanki mogą mieć aktywny udział w jej tworzeniu. Archiwa tych danych są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Cieszy nas to, że odzywają się teraz do nas osoby chcące same zorganizować interwencję lub pytające jak mogą bronić drzew w mieście.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel