fbpx
Straznicy drzew w Rzeszowie
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Rzeszów
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-03-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 447,00 EUR
Dotacja:
26 447,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, factchecking
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, społeczność lokalna, wolontariusze

W ostatnim czasie obserwujemy nasilanie się problemu wycinki drzew na terenie Rzeszowa, związanego z polityką rozwoju miasta. Monitorowanie tego zjawiska i zgłaszanie uwag, czy też włączenie się w procedury decyzji administracyjnych jest procesem wieloetapowym, dość skomplikowanym i utrudnianym przez Urząd Miasta i podległe mu instytucje, co zniechęca wiele osób. Z naszych obserwacji i rozmów z mieszkańcami/nkami wynika, że brakuje im wiedzy o tym jak reagować na niszczenie przyrody. Czują się oni bezsilni i pomijani w decyzjach administracyjnych, co powoduje niezadowolenie i konflikty w obrębie miasta.

Odpowiadamy na ten problem tworząc instytucję Strażnika Drzewa. Zatrudnimy i przeszkolimy osobę, która wraz z naszymi wolontariuszami będzie wspierać mieszkańców/nki w prowadzeniu interwencji dotyczących niszczenia czy wycinki drzew. Interwencje te będą ewidencjonowane w protokołach w stworzonym przez nas “dzienniku strażniczym”. Od kilku lat zajmujemy się interweniowaniem w takich sprawach, ale zaangażowanie obywatelek/i sprawi, że ta działalność będzie bardziej efektywna. Dodatkowo, zwiększy ona poczucie sprawstwa i decyzyjności osób mieszkających w naszym mieście.

Aby nasza działalność była jak najbardziej kompleksowa, stworzymy witrynę internetową, która będzie źródłem wiedzy na temat skali problemu w Rzeszowie i bieżących działań dla mieszkańców/nek tego miasta. Strona ta będzie posiadała spis narzędzi potrzebnych do działań ochronnych, z których będa mogli korzystać wszyscy chętni. Dzięki naszym działaniom analiza danych dotyczących wycinki drzew w Rzeszowie będzie dokładniejsza niż dotychczas, a mieszkańcy/nki będą mieli aktywny udział w jej tworzeniu. Archiwa tych danych będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel