fbpx
Strefa Rodzin Tęczowych – integracja, edukacja, wzmocnienie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-05-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
29 973,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, LGBT+, profesjonaliści

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego rodzin tworzonych przez osoby LGBTQ (tzw. tęczowych rodzin). W Polsce przynajmniej 50 tys. dzieci jest wychowywanych w takich rodzinach (wg szacunków Kampanii Przeciw Homofobii). Niestety, nie są one objęte ochroną prawną zabezpieczającą wewnątrzrodzinne więzi, jaką daje choćby możliwość formalizacji związków osób LGBTQ. Inną potrzebą jest chęć zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed gorszym traktowaniem w przedszkolach, szkołach, instytucjach służby zdrowia, itp. Taka sytuacja skutkuje częstymi emigracjami tęczowych rodzin lub koniecznością tzw. „zarządzania jawnością”. W efekcie tylko pojedyncze tęczowe rodziny angażują się w aktywizm i działania samorzecznicze. Rodziny tęczowe wciąż pozostają społecznie niewidzialne. Często są one wykluczone z powszechnych form aktywności adresowanych do rodzin heteronormatywnych, a same osoby LGBTQ są od lat celem polityczno-medialnej kampanii nienawiści. Tęczowe rodziny znajdują się najczęściej również poza orbitą zainteresowań profesjonalistów i profesjonalistek pracujących w placówkach edukacyjnych, przychodniach, instytucjach pomocy społecznej.
Projekt skierowany był zarówno do samych tęczowych rodzin (działania integrująco aktywizujące), jak i do osób, które mogą mieć kontakt z tęczowymi rodzinami w swojej pracy zawodowej (działania edukacyjne). W ramach projektu odbył się wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla aktywistów i aktywistek działających na rzecz rodzin LGBTQ, spotkania integracyjne w sześciu miastach oraz duży zjazd rodzin w Poznaniu, a także zorganizowano cztery tematyczne webinaria eksperckie nt. sytuacji tęczowych rodzin i ich potrzeb. Nagrano również materiał – wywiady z dziećmi i młodzieżą z tęczowych rodzin o ich życiu codziennym, szkolnym oraz relacjach z rówieśnikami i rówieśnicami.
W rezultacie projektu tęczowe rodziny lepiej się poznały, podzieliły swoimi doświadczeniami, a także zostały wzmocnione w obszarze samorzecznictwa (135 osoby). Wzmocnione zostały również dzieci, które własnym głosem opowiedziały o swoich doświadczeniach. 15 aktywistek i aktywistów ze środowiska tęczowych rodzin oraz 20 profesjonalistek i profesjonalistów pracujących z dziećmi zwiększyło swoje kompetencje w zakresie wspierania dzieci i młodzieży wychowywanych w tęczowych rodzinach. Zwiększyła się także wrażliwość profesjonalistów i profesjonalistek na potrzeby tęczowych rodzin oraz dzieci wychowywanych w takich rodzinach.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel