Strefa Rodzin Tęczowych – integracja, edukacja, wzmocnienie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-05-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

W Polsce przynajmniej 50 tys. dzieci jest wychowywanych w tęczowych rodzinach, nie mających zabezpieczenia prawnego. Tęczowe rodziny są wykluczane z powszechnych form aktywności adresowanych do rodzin heteronormatywnych, co niesie za sobą ryzyko gettoizacji, brakuje również profesjonalistów przeszkolonych do pracy z tęczowymi rodzinami. Jednym z najważniejszych wyzwań tęczowych rodzin jest zapewnienie dzieciom w nich wychowywanym poczucia bezpieczeństwa i ochrona przed gorszym traktowaniem. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie rodzin osób LGBT+, w których wychowują się dzieci, integracja osób działających na rzecz tęczowych rodzin i upowszechnienie wiedzy o ich funkcjonowaniu.

Projekt skierowany jest zarówno do samych tęczowych rodzin, jak i do profesjonalistów stykających się z nimi w pracy zawodowej. W ramach projektu odbędą się: wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla aktywistów, spotkania integracyjne i zjazd tęczowych rodzin, webinaria eksperckie. Ponadto, powstanie 30-minutowy materiał audio wywiadami z dziećmi z tęczowych rodzin o ich życiu codziennym, szkolnym, relacjach z rówieśnikami i osobistych.

W rezultacie projektu 12 aktywistek/ów ze środowiska tęczowych rodzin oraz 30 profesjonalistek/ów pracujących z dziećmi zwiększy swoje kompetencje we wspieraniu dzieci i młodzieży wychowywanych w tęczowych rodzinach. Aktywiści z tęczowych rodzin nawiążą współpracę z lokalnym środowiskiem eksperckim pracującym z dziećmi i młodzieżą. Nastąpi integracja środowiska tęczowych rodzin i zdolność do występowania na zewnątrz we własnej sprawie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel