fbpx
Świadomie tworzymy lokalną rzeczywistość
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wałbrzych
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, seniorzy, społeczność lokalna, wychowankowie pieczy zastępczej

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego społeczeństwo polskie starzeje się w bardzo szybkim tempie. Seniorzy i seniorki to od kilku lat ponad jedna piąta wszystkich ludzi w kraju. Taka proporcja jest również w Wałbrzychu, gdzie działamy. W naszej pracy często widzimy problem dużej samotności osób starszych. W naszym poprzednim projekcie zauważyliśmy jak duży wpływ mają na siebie osoby w wieku 60+ oraz dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczych. Zobaczyliśmy, że młodym osobom mocno brakowało relacji pełnych miłości i zrozumienia, a osoby starsze mogły się poczuć potrzebni podczas wspólnych zajęć.

Widzimy dużą potrzebę kontynuacji prowadzenia takich działań, dlatego zorganizujemy cykl warsztatów dla osób w wieku 11-19 lat z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i rodzin zastępczych – ich opiekunek i opiekunów, wychowawczyń i wychowawców oraz dla seniorek i seniorów. Uczestnicy i uczestniczki będą na nich ćwiczyć umiejętności komunikacji, w tym aktywnego słuchania, parafrazowania, udzielania informacji zwrotnych, edukowania, stosowania na co dzień języka, który nie dyskryminuje. Warsztaty pomogą w przełamaniu barier w wystąpieniach publicznych.

Dla wszystkich przeprowadzimy również warsztaty taneczne, gdzie jednym z zadań będzie stworzenie alfabetu ruchów i dźwięków, co pobudzi wyobraźnię i kreatywność. Następnie zorganizujemy festiwal tańca, gdzie zostaną przedstawione rezultaty tych warsztatów. Zorganizujemy także pikniki ekologiczne, które zostaną połączone z zajęciami z edukacji ekologicznej oraz sprzątaniem terenu. Oprócz uczestników i uczestniczek projektu włączymy w nie również społeczność lokalną.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel