fbpx
Szkoła Dialogu. Edukacja przeciw antysemityzmowi w małych miejscowościach
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
84 423,00 EUR
Dotacja:
74 187,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, nauczyciele, społeczność lokalna

Z badań wynika, że głównym źródłem wiedzy o Żydach i Zagładzie są dla młodych ludzi Internet i szkoła. Oprócz antysemityzmu ludowego, powszechna w Internecie mowa nienawiści wzmacnia postawy i zachowania antysemickie. Jednocześnie w edukacji brakuje odpowiednich sposobów przekazywania wiedzy historycznej o Żydach i Zagładzie w kontekście lokalnym, przez co młodzież nie ma możliwości zrewidowania negatywnych stereotypów.

Projekt polega na organizacji warsztatów edukacyjnych, których celem jest przybliżenie młodzieży szkolnej z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) kultury i historii żydowskiej oraz uwrażliwienie uczestników na problematykę antysemityzmu i ksenofobii. Oprócz warsztatów przewidziana jest realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności. Młodzież, realizująca projekt przy wsparciu wykwalifikowanych trenerów i trenerek Forum Dialogu, podejmie próbę odkrycia przeszłości swoich miejscowości i zrozumienia, że przed wojną zamieszkiwała ją społeczność żydowska, która wraz z Zagładą bezpowrotnie zniknęła.

Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom uczniowie z 30 szkół samodzielnie przeprowadzą działania przywracające pamięć o lokalnym wielokulturowym dziedzictwie, kształtując otwarte postawy wobec odmienności i różnorodności w swoich społecznościach. W okresie 20 miesięcy w projekcie weźmie udział łącznie ok. 600 uczniów i poprzez otwarte działania i informacje w mediach tradycyjnych i internetowych dotrze do co najmniej 3 tys. mieszkańców społeczności lokalnych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel