fbpx
Szkoła Dialogu. Edukacja przeciw antysemityzmowi w małych miejscowościach
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-08-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
84 423,00 EUR
Dotacja:
74 187,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, nauczyciele, społeczność lokalna

Projekt odpowiadał na brak tolerancji oraz szacunku dla odmienności w mniejszych miastach i wsiach Polski, które przed wojną zamieszkiwała liczna społeczność żydowska. Ograniczona wiedza na temat wielokulturowej przeszłości oraz obecna homogeniczność religijna i etniczna mają istotny wpływ na to, jak lokalne społeczności postrzegają kwestię relacji międzykulturowych i różnorodności. Z badań wynika, że głównym źródłem wiedzy o Żydach i Zagładzie są dla młodych ludzi internet i szkoła, ale informacje wyniesione stamtąd nie przekładają się na zmianę stosunku do tej grupy. Wyniki „Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3” (2017) potwierdzają, że antysemityzm jest poważnym problemem społecznym w Polsce. Antysemityzm ludowy i powszechna w internecie mowa nienawiści wzmacniają postawy i zachowania antysemickie. Jednocześnie brakuje odpowiednich sposobów przekazywania wiedzy historycznej o Żydach i Zagładzie w kontekście lokalnym, a młodzież nie ma możliwości zrewidowania negatywnych stereotypów i uprzedzeń.
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty edukacyjne przybliżające młodzieży szkolnej z małych miejscowości tematykę kultury i historii żydowskiej, a także problematykę antysemityzmu i ksenofobii. W sumie odbyło się 25 czterodniowych warsztatów. Młodzież, przy wsparciu Grantobiorcy, przygotowała również 24 projekty skierowane do mieszkańców i mieszkanek, m.in. wywiady ze świadkami i świadkiniami historii, wycieczki śladami społeczności żydowskiej, sprzątanie cmentarzy żydowskich, zajęcia o lokalnej społeczności żydowskiej i jej kulturze, filmy, prezentacje, wystawy, warsztaty kulinarne, przewodniki, tablice pamiątkowe. Ich celem było przywrócenie pamięci o społeczności żydowskiej. W zajęciach wzięło udział w sumie 455 uczniów i uczennic z małych miejscowości i wsi.
Projekt wypełnił lukę w edukacji młodzieży na temat historii, kultury i tradycji polskich Żydów, koncentrując się jednocześnie na aspekcie lokalnym. Zainspirował młodzież biorącą udział w warsztatach oraz mieszkanki i mieszkańców do poznawania losów swoich miejscowości oraz lokalnej społeczności żydowskiej, a także do zmiany postaw na bardziej otwarte i doceniające różnorodność kulturową. Projekt przyczynił się również do zapisania obecności społeczności żydowskiej w przestrzeni miejscowości – w kilku z nich uczniowie i uczennice wystosowali petycje o upamiętnienia, które mają szansę na urzeczywistnienie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel