fbpx
Szkoła Życzliwej Wyobraźni
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
54 201,00 EUR
Dotacja:
52 435,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, rozmowa mimo różnic, przeciwdziałanie mowie nienawiści, przeciwdziałanie przemocy, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
społeczeństwo

Od lat borykamy się z problemem niskiego zaufania społecznego. Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2018 roku wynika, że tylko 22% Polaków i Polek uważa, że generalnie można ufać ludziom. Według badań Michigan State University, które badało 63 kraje na świecie, Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc jeśli chodzi o poziom empatii swoich obywateli/ek. Diagnoza społeczna wydana przez Radę Monitoringu Społecznego w 2015 roku wskazuje, że konsekwencją niechęci i braku zaufania do innych osób jest wzrost postaw antydemokratycznych, polaryzacja społeczna oraz wrogość wobec różnych mniejszości, imigrantów/ek czy przedstawicieli/ek przeciwnych partii politycznych.

Odpowiedzieliśmy na te problemy, tworząc we współpracy ze specjalist(k)ami scenariusz i narzędzia warsztatów empatii, na które następnie zaprosiliśmy chętne osoby z całej Polski. Na warsztatach pilotażowych przetestowaliśmy narzędzia audiowizualne – nagrywanie historii i doświadczeń osób o odmiennych poglądach oraz metody rozwijania komunikacji i współpracy między różnorodnymi grupami. Pierwsze warsztaty umożliwiły nam dopracowanie i zorganizowanie cyklu szkoleń o empatii jako inteligencji emocjonalnej, rozwoju życzliwości i doświadczeniu tego co jest inne. Przeprowadziliśmy ewaluację tych spotkań i użytych metod, przebadaliśmy zmiany w postawach uczestników/czek warsztatów i na tej podstawie opracowaliśmy końcowy scenariusz warsztatów empatii. Rezultaty naszej pracy przedstawiliśmy na konferencji, w której wzięli udział specjaliści/tki zainteresowani tematem rozwoju empatii – psychologowie/żki, trenerzy/rki i pracownicy/e socjalni.

Przeprowadziliśmy badania ewaluacyjne, a jego wyniki wskazują, że podniósł się poziom empatii wśród osób biorących udział w warsztatach oraz zwiększyło się poczucie własnej wartości u uczestników i uczestniczek spotkań. Planujemy dalsze prowadzenie takich warsztatów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel