fbpx
Sztuka otwartości
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Chorzów
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
27 443,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, profesjonaliści

Projekt odpowiada na problem uprzedzeń i stereotypów w instytucjach kultury oraz wśród osób prowadzących zajęcia artystyczne na Śląsku. W całym województwie działa około 400 ośrodków kultury oferujących zajęcia dla młodzieży, jednak osobom prowadzącym warsztaty brakuje kompetencji związanych z włączaniem osób narażonych na wykluczenie, reagowaniem na dyskryminację czy używaniem niestygmatyzującego języka. Niestety, zmianom nie sprzyja konserwowanie w środowisku artystycznym – w szkołach artystycznych i instytucjach kultury – starego porządku opartego na dominacji, posłuszeństwie i przemocy. W ostatnim czasie kilka przypadków nadużyć – w tym mobbingu, molestowania i przemocy ze strony przełożonych – ujrzało światło dzienne na fali akcji #metoo. 

Grantobiorca przeprowadził cykl sześciu szkoleń na temat standardów równościowych na zajęciach artystycznych i w instytucjach kultury. Szkolenia były przeznaczone dla instruktorów i instruktorek pracujących z młodzieżą na Śląsku – w sumie wzięło w nich udział trzynaście osób. Warsztaty dotyczyły praw człowieka, aktywizmu, przeciwdziałania dyskryminacji, włączania w działania kulturalne osób o szczególnych potrzebach, języka równościowego i komunikacji bez przemocy, ich praktycznego zastosowania oraz ewaluacji działań. Na koniec projektu grupy młodzieżowe, w tym osoby o szczególnych potrzebach lub osoby z grup narażonych na wykluczenie czy marginalizację, stworzyły – wspólnie z przeszkolonymi prowadzącymi – dziewięć wydarzeń artystycznych (happeningów i warsztatów) poruszających najważniejsze dla nich kwestie związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji.  

Swoim projektem Grantobiorca promował standardy równościowe na zajęciach artystycznych i w instytucjach kultury. Trzynaście osób, instruktorów i instruktorek, rozwinęło umiejętności z używania równościowego języka i włączania w działania kulturalne osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie. Młodzież została z kolei uwrażliwiona na stereotypizujący i wykluczający język oraz zachowania, a także uzyskała narzędzia do łączenia twórczości i aktywizmu. W wydarzeniach, które przygotowała młodzież wspólnie z instruktorkami i instruktorami, wzięły udział osoby z ich otoczenia, pracownicy i pracownice instytucji kultury, lokalne władze, w sumie około 3,5 tys. odbiorców i odbiorczyń. Projekt miał również wpływ na same instytucje kultury, do których pośrednio kierowano wiedzę na temat wprowadzania perspektywy równościowej do działalności artystycznej. 

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel