Sztuka otwartości
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Chorzów
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, profesjonaliści

Projekt odpowiada na problem uprzedzeń i stereotypów w instytucjach kultury oraz wśród osób prowadzących zajęcia artystyczne na Śląsku. W całym województwie działa około 400 ośrodków kultury prowadzących grupy młodzieżowe, jednak osobom prowadzącym zajęcia brakuje kompetencji związanych z włączaniem osób narażonych na wykluczenie, reagowaniem na dyskryminację czy używaniem niestygmatyzującego języka. W samym środowisku artystycznym – w szkołach artystycznych i instytucjach kultury – od lat dochodzi do molestowania i przemocy, zwłaszcza ze strony przełożonych; na fali akcji #metoo kilka przypadków nadużyć ujrzało światło dzienne.

Swoim projektem Grantobiorca chce promować standardy równościowe na zajęciach artystycznych i w instytucjach kultury. Fundacja zorganizuje cykl sześciu szkoleń dla instruktorów i instruktorek pracujących z młodzieżą na Śląsku. Warsztaty będą dotyczyły praw człowieka, aktywizmu obywatelskiego w pracy twórczej, przeciwdziałania dyskryminacji, języka równościowego, tworzenia bezpiecznych przestrzeni na zajęciach, inkluzywnej edukacji artystycznej. Na koniec projektu grupy młodzieżowe, w tym osoby o szczególnych potrzebach lub osoby z mniejszości, stworzą, wspólnie z przeszkolonymi prowadzącymi, 10 wydarzeń artystycznych poruszających najważniejsze dla nich kwestie związane z przeciwdziałanie dyskryminacji.

Projekt skierowany jest do instruktorów i instruktorek zająć artystycznych (10 osób) oraz młodzieży uczestniczącej w zajęciach artystycznych ze Śląska (100 osób). Instruktorzy i instruktorki zwiększą swoją rozwiną umiejętności z używania równościowego języka i włączania w działania kulturalne osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie. Młodzież z kolei zostanie uwrażliwiona na stereotypizujący i wykluczający język oraz zachowania, a także uzyska narzędzia do łączenia twórczości i aktywizmu. Same instytucje kultury podniosą swoją wiedzę na temat wprowadzania perspektywy równościowej do działalności artystycznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel