fbpx
Together for Climate and Peace
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
07-12-2020 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, wspieranie udziału osób z grup narażonych na wykluczenie w pracy organizacji społecznej
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, edukatorzy, kobiety, mężczyźni, migranci, młodzi dorośli, młodzież, ONW (osoby narażone na wykluczenie), społeczność lokalna, wolontariusze

Zgodnie z wnioskami płynącymi z badań naukowych zmiany klimatu są jednym z największych współczesnych globalnych wyzwań. Z jednej strony obserwujemy dziejące się na świecie kataklizmy: powodzie, pożary czy huragany, z drugiej – docierają do nas doniesienia o konfliktach zbrojnych związanych z brakiem dostępu do wody, długoletnią suszą czy ograniczonymi zasobami. Zmiany klimatu i dewastacja środowiska naturalnego są źródłem naruszenia podstawowych praw człowieka. Według danych Eurostatu Polska jest na czwartym od końca miejscu w Europie, jeśli chodzi o zasoby wody słodkiej na mieszkańca. W kontekście kryzysu wodnego, będącego jedną z wielu konsekwencji zmian klimatu, będzie to miało coraz większy negatywny wpływ na przyrodę i rolnictwo. Jednocześnie węgiel to wciąż podstawa polskiej gospodarki. Energetyka oparta na jego wydobyciu jest jedną z głównych przyczyn emisji gazów cieplarnianych oraz odpowiada za zużycie 70% wody w Polsce. Jednak temat ten nie jest poruszany w naszym kraju w wystarczającym stopniu.
Odpowiedzieliśmy na te problemy poprzez promowanie wolontariatu na rzecz klimatu i społeczności lokalnych. Przeprowadziliśmy szkolenie dla wolontariuszy/ek, którzy poprowadzili międzynarodowe obozy wolontariackie, w których wzięli udział wolontariusze i wolontariuszki m.in. z Armenii, Gruzji, Włoch, Ukrainy, Węgier czy Meksyku. Zorganizowaliśmy 10 obozów, w ramach których uczestnicy/czki wspierali wybrane organizacje i instytucje w Polsce, które działają na rzecz lokalnej społeczności i/lub ochrony środowiska. Uczestnicy/czki obozów oraz pracownicy/e organizacji wzięli udział w warsztatach na temat zmian klimatu i ich konsekwencji. Rezultaty naszych działań rozpowszechnialiśmy za pomocą mediów.
Partnerem projektu była grupa nieformalna aktywistów/ek klimatycznych – Planetarianki i Planetarianie – która wsparła nas merytorycznie w przygotowaniu i realizacji części szkoleniowej projektu oraz umożliwiła dotarcie do innych nieformalnych grup aktywistycznych w Polsce.
Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że uczestnicy/czki szkoleń i warsztatów zmienili swoją postawę i podnieśli kompetencje w zakresie ochrony środowiska naturalnego, solidarności społecznej oraz międzynarodowej, a także zdobyli wiedzę na temat sprawiedliwości klimatycznej i umiejętność podejmowania działań na jej rzecz.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel