Together for Climate and Peace
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
07-12-2020 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, wspieranie udziału osób z grup narażonych na wykluczenie w pracy organizacji społecznej
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, edukatorzy, kobiety, mężczyźni, migranci, młodzi dorośli, młodzież, ONW (osoby narażone na wykluczenie), społeczność lokalna, wolontariusze

Zgodnie z wnioskami płynącymi z badań naukowych zmiany klimatu są jednym z największych współczesnych globalnych wyzwań. Z jednej strony, obserwujemy dziejące się na świecie kataklizmy: powodzie, pożary czy huragany, z drugiej – docierają do nas doniesienia o konfliktach zbrojnych związanych z brakiem dostępu do wody, długoletniej suszy czy ograniczonymi zasobami. Zmiany klimatu i dewastacja środowiska naturalnego są źródłem naruszenia podstawowych praw człowieka. Według danych Eurostatu, Polska jest na 4. od końca miejscu w Europie, jeśli chodzi o zasoby wody słodkiej na mieszkańca. W kontekście kryzysu wodnego, będącego jedną z wielu konsekwencji zmian klimatu, będzie to miało coraz większy negatywny wpływ na przyrodę i rolnictwo. Jednocześnie węgiel to wciąż podstawa polskiej gospodarki. Energetyka oparta na jego wydobyciu jest jedną z głównych przyczyn emisji gazów cieplarnianych oraz odpowiada za zużycie 70% wody w Polsce. Jednak temat ten nie jest poruszany w naszym kraju w wystarczającym stopniu.

Odpowiemy na te problemy poprzez promowanie wolontariatu na rzecz klimatu i społeczności lokalnych. Przeprowadzimy 3-dniowe szkolenie dla minimum 14 wolontariuszy/ek, którzy poprowadzą międzynarodowe obozy wolontariackie. Zorganizujemy minimum 10 obozów, w ramach których uczestnicy/czki będą wspierać wybrane organizacje i instytucje w Polsce, które działają na rzecz lokalnej społeczności i/lub ochrony środowiska. Uczestnicy/czki obozów oraz pracownicy/e organizacji wezmą udział w warsztatach na temat zmian klimatu i ich konsekwencji. Rezultaty naszych działań będziemy rozpowszechniać za pomocą mediów.

Partnerem projektu jest grupa nieformalna aktywistów/ek klimatycznych – Planetarianki i Planetarianie, która wesprze nas merytorycznie w przygotowaniu i realizacji części szkoleniowej projektu oraz umożliwi dotarcie do innych nieformalnych grup aktywistycznych w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel