fbpx
Tu mieszkam, tu zmieniam
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Racławice
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-11-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
25 182,00 EUR
Dotacja:
24 187,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzież, społeczność lokalna

We współpracy z lokalnym samorządem oraz szkołami średnimi i organizacjami pozarządowymi z powiatu niżańskiego (woj. podkarpackie) przeprowadziliśmy diagnozę dotyczącą zaangażowania społecznego w naszym regionie. Zidentyfikowaliśmy takie problemy jak słabe przygotowanie młodzieży do działań obywatelskich (mała wiedza o wolontariacie i możliwych formach zaangażowania), niewystarczające środki finansowe (lokalni liderzy/rki jak i szkoły i organizacje odpowiedziały, że nie posiadają wielu środków na działania obywatelskie) oraz małą wiedzę dotyczącą aktywności społecznej (pomimo chęci wiele osób wie niewiele o dostępie do takich działań).

Odpowiemy na te problemy organizując cykl warsztatów edukacyjnych dla młodych ludzi o tym czym jest wolontariat, jakie są jego dobre praktyki i przykłady oraz o tym jak animować lokalną społeczność. Następnie wykorzystają oni nabyte umiejętności organizując zabawy w lokalnych przedszkolach i wycieczki szkolne. Wezmą również udział w spotkaniu z prawnikiem/czką, psychologiem/żką i przedstawiciel(k)ami z lokalnej organizacji o uczestnictwie młodych w życiu publicznym. Dorosłych mieszkańców/nki powiatu włączymy w debatę o ich okolicach oraz w spotkania z lokalnymi lider(k)ami o tym co się już w powiecie dzieje. Chętni wezmą udział w szkoleniach dotyczących planowania inicjatyw lokalnych i pozyskiwaniu środków na działania. Zorganizujemy spotkania integracyjne dla mieszkańców/nek powiatu oraz zorganizujemy konkurs na inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności – najlepsze pomysły wesprzemy w realizacji.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel