fbpx
W oczekiwaniu na przedszkole – wsparcie najmłodszych dzieci z autyzmem
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 000,00 EUR
Dotacja:
27 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo
Grupy docelowe:
dzieci, opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za chorobę cywilizacyjną. Według niektórych danych w Polsce jest on wykrywany jest już u 1 dziecka na 100 (za www.polskiautyzm.pl, 04.2020). Można szacować, że u 190 dzieci urodzonych w Krakowie w 2019 roku zostanie zdiagnozowany autyzm. Rodzice w chwili diagnozy ich dzieci zostają sami z szeregiem zaleceń i wskazówek. Są przytłoczeni, zdruzgotani i pozbawieni sił na konstruktywne działania. W Krakowie nie ma placówek, które obejmują całą rodzinę opieką psychologiczną i wsparciem w zaplanowaniu terapii dla dziecka.
Projekt odpowiada na problem braku wystarczającego wsparcia rodzin, w których rodzi się dziecko z autyzmem.
Główne działania projektu to intensywna terapia wstępna dla dzieci oraz konsultacje i poradnictwo dla rodzin indywidualnie dopasowane do ich potrzeb. Każdemu dziecku zapewnimy kompleksową diagnozę psychologiczną i 50 godzin indywidualnych zajęć terapeutycznych. Dla rodziców przygotujemy cykl warsztatów na temat podstawowych zagadnień związanych z autyzmem oraz indywidualne spotkania wspierające. Zainicjujemy też grupę wsparcia prowadzoną przez terapeutę. Wydamy broszurę ukazującą sylwetki dzieci z autyzmem i ich losy od wczesnodziecięcych lat do teraz.
Wsparciem obejmiemy 10 małych dzieci (w wieku 18 miesięcy – 4 lata), które otrzymały diagnozę autyzmu lub mają podejrzenie zaburzenia ze spektrum autyzmu, a także ich rodziców/opiekunów (min. 6 osób) z województwa małopolskiego.
Efektem podjętych działań będzie wzrost kompetencji dzieci w kluczowych obszarach ich rozwoju, potrzebnych do efektywnego rozpoczęcia edukacji przedszkolnej. Rodzice podniosą wiedzę na temat autyzmu i uzyskają wsparcie emocjonalne.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel