fbpx
W oczekiwaniu na przedszkole – wsparcie najmłodszych dzieci z autyzmem
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-08-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 000,00 EUR
Dotacja:
27 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo
Grupy docelowe:
dzieci, opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Projekt odpowiada na problem braku kompleksowego wsparcia dla małych dzieci w spektrum autyzmu i ich rodzin. Dzięki większej dostępności specjalistów i specjalistek oraz wzrostowi świadomości nt. autyzmu, w Polsce diagnozuje się coraz więcej dzieci i dorosłych (niektóre szacunki mówią o 1 dziecku na 100). Niestety, w chwili diagnozy rodzice i ich dzieci często zostają sami z szeregiem zaleceń i wskazówek, ale bez konkretnych narzędzi. W Krakowie brakuje placówek, które obejmują wsparciem terapeutycznym zarówno dzieci jak i ich rodziny. Na wsparcie ze strony instytucji publicznych czeka się długo, a oferowana terapia jest niewystarczająca. Tymczasem w przypadku autyzmu ważne jest wczesne postawienie właściwej diagnozy oraz objęcie dziecka odpowiednią terapią, a rodziców – wsparciem psychologicznym.

W ramach projektu zaproponowano szereg działań terapeutycznych i wspierających dla dzieci w spektrum oraz ich rodzin z Małopolski. Dzieci skorzystały z diagnozy psychologicznej i intensywnej terapii indywidualnej – psychologicznej, logopedycznej czy z rehabilitacji – a ich rodzice – z konsultacji indywidualnych oraz poradnictwa specjalistycznego. Rodzice wzięli również udział w cyklu pięciu warsztatów na temat podstawowych zagadnień związanych z autyzmem, m. in. z budowania relacji, wspierania rozwoju komunikacji, zabawy z dzieckiem, rozwijania samodzielności.

Ze wsparcia skorzystało łącznie 15 małych dzieci w spektrum autyzmu lub z podejrzeniem spektrum, a także ich rodzice. Dzieci zostały wyposażone w kompetencje potrzebne do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej i funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w tym w umiejętności komunikacyjne i poznawcze. Rodzice podnieśli swoją wiedzę na temat autyzmu i wspierania swojego dziecka oraz sami otrzymali wsparcie emocjonalne. Część dzieci biorących udział w projekcie rozpoczęła edukację przedszkolną, zarówno w placówkach specjalnych, jak i ogólnodostępnych. Wsparcie otrzymane w ramach projektu pozytywnie wpłynęło na ich adaptację w nowych placówkach.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel