fbpx
Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet – WMCPK
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Ruciane-Nida
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
63 500,00 EUR
Dotacja:
63 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy, społeczeństwo

Projekt odpowiada na problem rosnącej liczby przypadków przemocy ze względu na płeć w woj. warmińsko-mazurskim. Według szacunków sprzed pandemii min. 57% kobiet doświadczyło przemocy – najczęściej psychicznej (53%) i fizycznej (23%), potem ekonomicznej i seksualnej. Pandemia wpłynęła na znaczny wzrost przemocy domowej. Osobami szczególnie narażonymi na przemoc i wykluczenie są kobiety z niepełnosprawnościami oraz osoby LGBT. Przemoc pozostaje jednak tematem tabu, zwłaszcza w małych miejscowościach. Wiele osób nie ma świadomości, że jest ofiarami przemocy, nie wie również, gdzie się zgłosić po wsparcie. Lokalny system przeciwdziałania przemocy zawiera wiele luk i nie odpowiada na ich potrzeby. Brakuje oferty pomocy psychologicznej, a kryteria, które należy spełnić, by otrzymać bezpłatną pomoc, bywają wykluczające dla wielu osób.

W ramach projektu Grantobiorca będzie prowadził Warmińsko-Mazurskie Centrum Pomocy Kobietom w Rucianem-Nidzie i Punkt Konsultacyjny w Olsztynie. Centrum zapewni bezpłatną pomoc specjalistyczną, prawną, psychologiczną, mediacyjną i coachingową. Kobiety wezmą udział w warsztatach samoobrony i asertywności WenDo, w 2 akcjach Nazywam się Miliard, 2 kampaniach 16 Dni Przeciwko Przemocy, 20 spotkaniach sieciująco-wzmacniających, 6 spotkaniach ze specjalistkami i specjalistami w dziedzinie praw kobiet i mniejszości. Grantobiorca przeprowadzi również 2 kampanie nt. praw kobiet. Zespół Centrum przejdzie szkolenia z komunikacji i pracy z osobami doświadczającymi przemocy i dyskryminacji oraz pojedzie na wizytę studyjną do organizacji z Islandii, która prowadzi schronisko dla kobiet doświadczających przemocy.

Z działań skorzystają przede wszystkim kobiety narażone na przemoc i dyskryminację z województwa warmińsko-mazurskiego (230 osób). Otrzymają one kompleksowe wsparcie, wzmocnią poczucie własnej wartości i sprawczości, asertywność i umiejętność stawiania granic. Podniosą swoją świadomość nt. przysługujących im praw i zacieśnią więzi między sobą.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel