fbpx
Wisła wciąga
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Partnerzy:
Vefsna Regionalpark, Hattfjelldal, Norwegia
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń, Polska
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-07-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
87 500,00 EUR
Dotacja:
87 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, samorządowcy, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

W strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku temat Wisły pojawia się wielokrotnie w kontekście inwestycji towarowych i walorów przyrodniczych. Mało jest jednak informacji o społecznym wymiarze rzeki – o budowaniu lokalnej tożsamości i zaangażowaniu obywateli i obywatelek w rozwój regionu nadwiślańskiego. Z naszych rozmów z mieszkańcami i mieszkankami wynika, że dużym problemem jest brak spójnej i opartej o potrzeby wszystkich osób dyskusji o rozwoju regionu. Lokalnie działające grupy opowiedziały nam o problemach silnej polaryzacji społeczności nadwiślańskiej w temacie inwestycji dotyczących Wisły i niewystarczających narzędzi do rozpoczęcia dialogu na ten temat.
Odpowiemy na te problemy, organizując w dwóch dużych miastach regionu warsztaty diagnostyczne dla lokalnych decydentów i decydentek, przedstawicieli i przedstawicielek instytucji lokalnych i wojewódzkich, organizacji pozarządowych oraz turystycznych, a także dla zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek. Wspólnie stworzymy mapę problemów, potencjałów oraz kierunków działań dotyczących współpracy na rzecz Wisły i polityki jej zarządzania. W ramach cyklu Wiślanych Inicjatyw Lokalnych wesprzemy nadwiślańskie podmioty w realizacji okołowiślanych wydarzeń angażujących lokalne społeczności wokół tematu rzeki Wisły. Lokalni liderzy i liderki wezmą udział w warsztatach o partycypacji i planowaniu lokalnego rozwoju. Da to podstawę stworzenia Kujawskiej Wiślanej Sieci, która będzie przestrzenią dla lokalnych grup, organizacji i instytucji do rozmowy o rozwoju tego regionu i budowaniu ich współpracy.
Pierwszym partnerem projektu jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, która specjalizuje się we wzmacnianiu dialogu społecznego i pomoże nam przeprowadzić lokalną diagnozę i zaangażować mieszkańców i mieszkanki w dialog. Drugim partnerem jest Park Regionalny Vefsna w Norwegii, który ma bogate doświadczenie w budowaniu współpracy wokół terenu nadrzecznego i wesprze nas w tym temacie merytorycznie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel