fbpx
Wolność sumienia i wyznania pacjentów w systemie opieki zdrowotnej
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-05-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
77 230,00 EUR
Dotacja:
74 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, działania strażnicze
Grupy docelowe:
osoby chorujące, pracownicy ochrony zdrowia, społeczeństwo

Projekt dotyczy przeciwdziałania dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Problem dotyka przede wszystkim osoby z mniejszości etnicznych i osoby bezwyznaniowe. Pacjenci i pacjentki nie mają wiedzy o przysługujących im prawach w obszarze wolności sumienia i wyznania, a osobom pracującym w ochronie zdrowia brakuje wrażliwości kulturowej oraz świadomości, że niektóre zachowania i praktyki mogą być dyskryminujące. Przykładami są choćby praktyki religijne na terenie placówek służby zdrowia, symbole religijne w szpitalach, brak wrażliwości kulturowej przy serwowaniu posiłków czy wykonywaniu procedur medycznych etc.

W ramach projektu Grantobiorca przeprowadzi monitoring mediów i orzeczeń sądowych oraz badania wśród 700 osób należących do mniejszości wyznaniowych nt. dyskryminacji na tle wyznaniowym w opiece medycznej. Wyniki monitoringu i badania wraz z rekomendacjami dla personelu medycznego, dyrekcji placówek ochrony zdrowia, organów prowadzących, Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i uczelni medycznych zostaną opisane w raporcie i przedstawione na konferencji. Grantobiorca opracuje również dwa miniporadniki: dla lekarzy i personelu medycznego nt. równego traktowania pacjentów i pacjentek bez względu na wyznanie oraz dla pacjentów i pacjentek nt. przysługujących im praw w obszarze wolności sumienia i wyznania. W ramach projektu powstanie aplikacja mobilna oraz seria 10 podcastów dla personelu medycznego i studentów i studentek kierunków medycznych.

Działania kierowane są przede wszystkim do placówek służby zdrowia i personelu medycznego, który zdobędzie wiedzę nt. przestrzegania prawa w obszarze wolności sumienia i wyznania w opiece medycznej. Z projektu skorzystają docelowo mniejszości wyznaniowe oraz osoby bezwyznaniowe. Dzięki nagłośnieniu problemu wewnętrzne procedury i sposoby działania w placówkach medycznych zostaną poddane dyskusji i rewizji, co wpłynie pozytywnie na komfort pacjentów i pacjentek.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel