fbpx
Wschód liderów
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok, Polska
Regionalne Centrum Wolontariatu, Kielce, Polska
Okres realizacji:
01-04-2021 - 30-04-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
137 500,00 EUR
Dotacja:
137 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt kierujemy do regionów, które według większości wskaźników ekonomicznych i społecznych charakteryzuje się niższą dynamiką rozwoju, mniejszą otwartością na innowacje, mniej zróżnicowaną strukturą społeczną ludności, niższymi wskaźnikami aktywności obywatelskiej w stosunku do reszty Polski. Aby je podnieść, potrzebni są kompetentni, silni liderzy, którzy rozumieją, że kapitał społeczny jest ważniejszy niż materialny, a solidarność jest lepsza niż rywalizacja, że warto inwestować nie w sprzęt i przedmioty, ale w relacje, bo na końcu to one dają rodzaj prawdziwego wsparcia. Dodatkowo pandemia uświadomiła nam, że liderzy muszą być także wyjątkowo odporni na zmiany i stres. Umiejętność radzenia sobie pod naporem gwałtownych zmian staje się kluczowa. Wzrost rezyliencji można osiągnąć poprzez działania liderskie, w tym budowanie poczucia wspólnoty. Różnorodna społeczność staje się silniejsza na skutek ludzkich interakcji, wzajemnego poszanowania oraz okazywania troski i lepiej dostosowuje się do sytuacji kryzysowych, okresu kataklizmów, różnych anomalii.
Celem projektu jest wzmocnienie organizacji i ruchów społecznych w woj. świętokrzyskim i podlaskim poprzez przeniesienie metodyki kształcenia liderów oraz know-how Fundacji Szkoła Liderów na poziom regionów w ramach: szkoły trenerów przywództwa i dwóch szkół przywództwa dla liderów, sieciowania oraz tutoringu – indywidualnego wsparcia w rozwoju liderskim, w tym przygotowanie planów rozwoju 40 organizacji/ruchów. Działania poprzedzą regionalne diagnozy potrzeb.
Z realizacji projektu skorzystają osoby z potencjałem liderskim i pomysłem na zmianę sytuacji, doświadczeni liderzy, którzy zdobędą kompetencje trenerskie oraz organizacje pozarządowe (większy potencjał, wyższa jakość działań).
Projekt realizowany w partnerstwie z regionalnymi organizacjami: Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) i Regionalnym Centrum Wolontariatu (Kielce), które wnoszą swoje doświadczenie, zasoby eksperckie i perspektywę regionalną.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel