Wsparcie na starcie
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Szacuje się, że w Wielkopolsce jest ponad 10 tys. osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku i podobna liczba osób, które tej dysfunkcji nie dokumentują. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą funkcjonować aktywnie, jednak trzeba je i ich bliskich do tego przygotować. Kadra naszej organizacji to 6 osób pracujących na terenie Poznaniu. Trudno nam dotrzeć z pomocą do małych miejscowości. Dodatkowo czas pandemii ujawnił znaczne braki osób niewidomych w korzystaniu z platform do komunikacji i edukacji.

W oparciu o jednostki terenowe działające w powiatach wyłonimy grupę liderów/ek (self -adwokaci/tki). Zagwarantujemy im intensywne szkolenia i warsztaty poruszające tematy od rehabilitacji, doradztwa technologicznego aż po reprezentowanie interesów tej grupy społecznej w lokalnym środowisku (tematyka uwzględnia zgłaszane przez środowisko potrzeby), a także wsparcie w dalszych działaniach. Osoby przeszkolone wyposażone w wiedzę i sprzęt będą świadczyły wsparcie w 15 miejscowościach.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie świadomość osób niewidomych i niedowidzących w zakresie rehabilitacji, dostępnych pomocy rehabilitacyjnych i przepisów prawa oraz zwiększy się skuteczność pozyskiwania wsparcia finansowego. Osoby decyzyjne (Starosta, Prezydent Miasta, Wójt) zyskają wiedzę o barierach utrudniających osobom niewidomym korzystanie z urzędów.

Przeszkolonych zostanie 18 osób (15 z dysfunkcją wzroku i 3 przewodników). Powstanie 15 punktów doradczych, z których wsparcia skorzysta 150 osób z dysfunkcją wzroku.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel