fbpx
Wsparcie prawne i psychologiczne osób LGBT+ w Wielkopolsce
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-11-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
67 500,00 EUR
Dotacja:
67 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
bliscy, LGBT+

Projekt odpowiada na szeroki problem braku odpowiedniej pomocy prawnej i psychologicznej dla osób LGBT+ doświadczających różnych form przemocy, wykluczenia i stygmatyzacji z powodu orientacji seksualnej. Problem dotyczy osób LGBT+ w każdym wieku. Przykładowo badania pokazują, że 90% młodych osób LGBT+ doświadczyło przemocy słownej w szkole, a wiktymizacji na tle orientacji seksualnej 25% dorosłych LGBT+. Wiele osób LGBT+ doświadcza trudności w kontaktach z państwową służbą zdrowia lub policją z powodu braku wiedzy lub uprzedzeń ze strony pracowników tych służb.

Projekt zakłada wsparcie psychologiczne osób LGBT+ i ich rodzin. Planowane formy pomocy obejmują indywidualne konsultacje psychologiczne – w tym kryzysową pomoc interwencyjną, grupy wsparcia dla młodych osób LGBT+ w wieku 16-26 lat, dla rodziców osób LGBT+ oraz dla osób transpłciowych. Projekt przewiduje również dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób nieheteronormatywnych dyskryminowanych lub doświadczających przemocy ze względu na orientację seksualną. Pomoc będzie świadczona osobom, których nie stać na usługi prawne na wolnym rynku lub mają trudność z dostępem do pomocy ze strony doświadczonych i nieuprzedzonych prawników. Zakres porad obejmuje szeroki wachlarz spraw: osoby pokrzywdzone przestępstwem, sprawy rodzinne, ubezpieczeniowe, medyczne, bankowe, o uzgodnienie płci.

Wsparcie psychologiczne uzyska 150 osób LGBT+ powyżej 16 roku życia, ponadto 100 osób skorzysta z porad prawnych, a 30 zostanie objętych kompleksową pomocą prawną w sprawach wymagających wieloetapowych działań.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel