fbpx
Wspólne miasto
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Świdwin
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Partnerzy:
Urząd Miasta Świdwin, Świdwin, Polska
Okres realizacji:
04-01-2021 - 30-04-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 951,00 EUR
Dotacja:
26 755,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Projekt „Wspólne miasto” miał na celu włączenie mieszkańców/nek Świdwina w działania obywatelskie. Zrealizowaliśmy dwa równoległe działania.
W ramach pierwszego z nich („Aktywni mieszkańcy”) przeprowadziliśmy największą w historii Świdwina kampanię zachęcającą do aktywności obywatelskiej, docierając do dużej liczby gospodarstw domowych.
Dzięki formule world café zaprosiliśmy do dyskusji nad potrzebami mieszkańców/nek osoby reprezentujące różne grupy. W ramach tego działania odbyły się 4 spotkania, każde dla innej grupy: młodzież, seniorzy/ki, przedstawiciele/ki rad osiedlowych i mieszkańcy/nki oraz przedstawiciele/ki środowisk kulturalnych. Wszystkie wydarzenia cieszyły się sporą popularnością, na ostatnie było nawet za dużo chętnych w stosunku do liczby wolnych miejsc. Poruszaliśmy na nich m.in. temat budżetu obywatelskiego, co wywołało największe zainteresowanie wśród młodych oraz przedstawicieli/ek rad. Dodatkowo uczestnicy/czki wzięli udział w warsztatach, gdzie poznali główne założenia podejścia Design Thinking, którego celem było wypracowanie wstępnych koncepcji oddolnych inicjatyw.
Drugim działaniem („Silne NGO”) wsparliśmy działających lokalnie społeczników/czki i umocniliśmy współpracę na linii: miasto – mieszkańcy – trzeci sektor. Dzięki szkoleniom („Sposób na projekt” i „Narzędzia online dla NGO”) podnieśliśmy ich kompetencje, ułatwiając prowadzenie oddolnych inicjatyw. Ponadto zorganizowaliśmy Festiwal NGO oraz sesję zdjęciową, których celem była promocja organizacji oraz profesjonalizacja wizerunku trzeciego sektora. Cieszy nas to, że w Festiwalu wzięli udział też przedstawiciele władz Świdwina.
Przede wszystkim, dzięki projektowi rozpoczęliśmy faktyczny dialog o sprawach obywatelskich. Dzięki zrealizowanym działaniom udało nam się zaktywizować mieszkańców/nki Świdwina. . Ponadto z ankiet ewaluacyjnych wynika, że udało nam się podnieść kompetencje w zakresie diagnozy potrzeb i tworzenia koncepcji projektów wśród osób pracujących w trzecim sektorze. Warsztaty dla organizacji były dobrym punktem wyjścia do integracji trzeciego sektora i sieciowania. Zaowocowało to mniejszymi inicjatywami, realizowanymi wspólnie przez uczestników i uczestniczki projektu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel