fbpx
Wspólne miasto
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Świdwin
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Partnerzy:
Urząd Miasta Świdwin, Świdwin, Polska
Okres realizacji:
04-01-2021 - 30-04-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 951,00 EUR
Dotacja:
26 755,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Projekt „Wspólne miasto” ma na celu włączenie mieszkańców Świdwina w działania obywatelskie. Planujemy realizację dwóch równoległych osi działań.

W ramach pierwszej z nich (Aktywni mieszkańcy) przeprowadzimy największą w historii Świdwina kampanię zachęcającą do aktywności obywatelskiej, docierając do 1000 gospodarstw domowych.
Dzięki formule world cafe zaprosimy do dyskusji nad potrzebami mieszkańców minimum 40 Świdwinian. 15 osób, reprezentujących różne grupy, weźmie udział w procesie Design Thinking, którego celem będzie wypracowanie wstępnych koncepcji inicjatyw – potencjalnych przyszłych propozycji do budżetu obywatelskiego.

Druga oś (Silne NGO) wesprze lokalnych społeczników i umocni współpracę na linii: miasto-mieszkańcy-3. sektor. Dzięki szkoleniom (Sposób na projekt i Narzędzia online dla NGO) podniesiemy kompetencje 20 społeczników. Ponadto zorganizujemy Festiwal NGO oraz sesję zdjęciową, do udziału w których zaprosimy minimum 15 lokalnych organizacji pozarządowych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel