fbpx
Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-03-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
62 500,00 EUR
Dotacja:
60 398,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele

Z międzynarodowych badań nad wiedzą i postawami obywatelskimi wynika, że polska młodzież ma bogatą wiedzę pojęciową i historyczną. Jednak z naszych obserwacji wyciągamy wniosek, że wiedza praktyczna i aktywność związana z obroną praw człowieka, udziałem w protestach czy w oddolnych inicjatywach, były znacznie rzadziej postrzegane przez polskie nastolatki jako cechy dobrego obywatela/ki. Województwo lubelskie jest w czołówce regionów o niskim poziomie aktywności obywatelskiej młodzieży. Z naszych rozmów z dyrektor(k)ami i uczniami/uczennicami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w naszym województwie wynikało, że istniała duża potrzeba zaangażowania młodzieży w działania obywatelskie i zapoznania jej z lokalnymi tradycjami tak, aby rozwijała ona swoją lokalną tożsamość.

Odpowiedzieliśmy na te potrzeby, angażując uczniów i uczennice oraz nauczyciel(k)i z 10 szkół z małych miejscowości w województwie lubelskim. Zorganizowaliśmy szkolenie wyjazdowe dla 20 nauczycieli/ek dotyczące motywowania młodzieży do aktywności społecznej, organizacji lokalnych wydarzeń i metod pielęgnowania regionalnych tradycji. Przeprowadziliśmy warsztaty dla młodzieży o współpracy ze społecznością lokalną i tworzeniu inicjatyw w swoim środowisku. Młodzież wzięła udział w konkursie na zdjęcie lub filmik promujące Lubelszczyznę. Ze wsparciem szkół uczniowie i uczennice z 10 wybranych miejscowości zrealizowali lokalne inicjatywy dotyczące pielęgnacji tradycji. Następnie każda z grup zorganizowała w swojej szkole “Dzień małej ojczyzny”, na którym zaprezentowali efekty swoich inicjatyw.

Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy konferencję w Lublinie, na którą zaprosiliśmy wszystkie grupy, aby mogli się poznać swoje inicjatywy i zaprezentować je dyrektor(k)om szkół, organizacjom pozarządowym i przedstawiciel(k)om Kuratorium Oświaty. Przygotowaliśmy również publikację z zebranymi pomysłami na działania młodzieży wokół lokalnych tradycji i scenariusze zajęć dla nauczycieli/nauczycielek.

Na szkoleniach dla nauczycieli/ek (przed i po) poprosiliśmy o wypełnienie ankiety, z której wynika, że wszyscy uważają, że wzrosła ich wiedza z zakresu pozalekcyjnej edukacji obywatelskiej. Podobna sytuacja miała miejsce na warsztatach dla uczniów i uczennic – według ich deklaracji znacznie zwiększyli wiedzę na temat pielęgnowania tradycji w swojej okolicy.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel