Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-03-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
62 500 EUR
Dotacja:
62 500 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele

Według międzynarodowych badań nad wiedzą i postawami obywatelskimi, polska młodzież ma bogatą wiedzę pojęciową i historyczną. Jednak z naszych obserwacji wynika, że wiedza praktyczna i aktywność związana z obroną praw człowieka, udziałem w protestach czy w oddolnych inicjatywach, są znacznie rzadziej postrzegane przez polskie nastolatki jako cechy dobrego obywatela/ki. Województwo lubelskie jest w czołówce regionów o niskim poziomie aktywności obywatelskiej młodzieży. Z naszych rozmów z dyrektor(k)ami i uczniami/uczennicami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w naszym województwie, wynika że istnieje duża potrzeba zaangażowania młodzieży w działania obywatelskie i zapoznania jej z lokalnymi tradycjami, tak aby rozwijała ona swoją lokalną tożsamość.

Odpowiadamy na te potrzeby, angażując uczniów i uczennice oraz nauczyciel(k)i z 10 szkół z małych miejscowości w województwie lubelskim. Zorganizujemy szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli/ek dotyczące motywowania młodzieży do aktywności społecznej, organizacji lokalnych wydarzeń i metod pielęgnowania regionalnych tradycji. Przeprowadzimy warsztaty dla młodzieży o współpracy ze społecznością lokalną i tworzeniu inicjatyw w swoim środowisku. Młodzież weźmie udział w konkursie na zdjęcie lub filmik promujące Lubelszczyznę. Ze wsparciem szkół, uczniowie i uczennice z 10 wybranych miejscowości zrealizują lokalne inicjatywy dotyczące tradycji, na przykład odkryją dawne zwyczaje, spiszą historie lub przepisy od starszych mieszkańców/nek czy odnowią zapomniane miejsca pamięci. Na zakończenie projektu, młodzież z każdej miejscowości zorganizuje w swojej szkole “Dzień małej ojczyzny”, na którym przedstawi swoje inicjatywy społeczności szkolnej i zaproszonym gościom. Wszystkie grupy zostaną zaproszone na konferencję do Lublina, gdzie poznają nawzajem swoje inicjatywy i zaprezentują je dyrektorom/kom szkół, organizacjom pozarządowym i przedstawiciel(k)om Kuratorium Oświaty.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel