fbpx
Wspólnie to możliwe!
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Więcbork
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
25 550,00 EUR
Dotacja:
25 550,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
bliscy, osoby z uzależnieniem

Z raportu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku wynika, że na przestrzeni lat 2019-2020 wzrosła liczba rodzin korzystających ze świadczeń z powodu uzależnień z 59 do 61, nastąpił też wzrost wniosków o leczenie odwykowe z 48 w roku poprzednim do 66. W Gminie nie ma miejsca, w którym osoby uzależnione i współuzależnione mogłyby brać udział w terapii, gdzie mogłyby się integrować. Rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym zostawione są same sobie.

Chcemy temu przeciwdziałać realizując projekt zmierzający do włączenie społecznego tych rodzin. Planujemy działania mające na celu upodmiotowienie i usamodzielnienie rodzin z chorobą alkoholową, różne formy wsparcia oraz rozwijanie pasji.

Przeprowadzimy trening umiejętności społecznych i warsztaty samorzecznictwa, zainicjujemy grupę samopomocową dla osób uzależnionych, grupę wsparcia dla osób współuzależnionych. We współpracy z samorzecznikami/czkami poprowadzimy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oraz comiesięczne spotkania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. Rodziny będą mogły brać udział w zajęciach kulinarnych, warcabowych, Nordic Walking, rękodzielniczych, malarskich. Zorganizujemy też 4 integracyjne spotkania rodzinne (piknik na sportowo, wigilia, dzień dziecka, uroczyste podsumowanie), 2 wyjazdowe spotkania z kulturą, 2 wyjazdy na ogólnopolskie spotkania abstynenckie i jeden na spotkanie powiatowe.

Dzięki działaniom projektu 22 osoby, z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, zdobędą umiejętności samorzecznicze, z różnych form wsparcia skorzysta 36 osób. Nastąpi wzmocnienie osób uczestniczących w projekcie i odbudowa więzi w ich rodzinach.

Projekt skierowany jest do 9 rodzin z chorobą alkoholową, które utrzymują trzeźwość (26 osób) oraz 10 osób z klubów abstynenckich z Powiatu Sępoleńskiego (udział w 2 abstynenckich wydarzenia ogólnopolskich).

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel