fbpx
Wyobraź sobie mosty zamiast murów
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Polanka Hallera
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
83 350,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, przeciwdziałanie przemocy, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
dzieci, kobiety, profesjonaliści

System zapobiegania przemocy i wsparcia dla osób jej doświadczających w gminie Skawina nie jest wystarczająco skuteczny. Działania nie są w pełni skoordynowane, zajęcia i materiały profilaktyczne nie są adekwatne do potrzeb odbiorców/czyń, system nie obejmuje osób, które nie zdecydowały się na procedurę „Niebieskiej Karty”.

Projekt podejmuje działania na rzecz partnerstwa lokalnych instytucji i organizacji na rzecz przeciwdziałania przemocy i wsparcia osób jej doświadczających. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów dla profesjonalistów, odbędą się warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców oraz dla kobiet doświadczających przemocy. Warsztaty posłużą rozwojowi kompetencji potrzebnych do radzenia sobie z przemocą i jej przeciwdziałania. W ramach projektu zostaną przeprowadzone także konsultacje systemu wsparcia grup narażonych na przemoc i dyskryminację w Gminie Skawina. Wyniki konsultacji przełożą się na propozycje zmian do gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach projektu zostanie także przeprowadzona lokalna kampania społeczna pokazująca mechanizmy zachowań przemocowych i system wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Efektem projektu będzie wzmocnienie skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy i wsparcia osób jej doświadczających, głównie dzieci i kobiet w Gminie Skawina. Projekt przyczyni się do wzrostu świadomości społeczności Gminy Skawina na temat zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem. Ważnym rezultatem będzie instrukcja (tzw. mapa mostów) informująca o możliwych formach wsparcia w Gminie Skawina. Mapa mostów uwzględni wypracowane w ramach projektu rozwiązania.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel