fbpx
Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego KGW w województwie podlaskim
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Partnerzy:
Koło Gospodyń Wiejskich "Łapianka na obcasach", Łapy-Dębowina, Polska
Okres realizacji:
31-03-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
124 982,00 EUR
Dotacja:
124 982,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt ma na celu rozwiązać problem wynikający z faktu, że osoby zakładające Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) mimo, iż chcą działać na rzecz swojej społeczności lokalnej posiadają niski poziom wiedzy z zakresu zarządzania organizacją, niewielkie doświadczenie oraz brakuje im niezbędnego wsparcia. Członkowie i członkinie kół w województwie podlaskim chcą się rozwijać w związku z czym projekt jest odpowiedzią na potrzebę integracji, inspiracji oraz wsparcia merytorycznego.
Celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalne Kół Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego poprzez realizację cyklu szkoleń tematycznych, prowadzenie portalu informacyjno-edukacyjnego www.kgwpodlaskie.pl, opracowanie indywidualnych strategii rozwoju organizacji umożliwiających uniezależnienie się od środków publicznych oraz przygotowanie kół do powołania Podlaskiej Federacji KGW.
W działaniach wezmą udział członkowie i członkinie kół gospodyń wiejskich z minimum 20 kół z województwa podlaskiego.
Docelowo z efektów projektu korzystać będą przedstawiciele i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z województwa podlaskiego oraz ich lokalne społeczności. Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do upowszechnienia idei aktywnej działalności w kołach gospodyń wiejskich w województwie podlaskim. Jej efektem będzie zwiększenie jakości i ilości działań realizowanych na rzecz swoich środowisk lokalnych na terenach wiejskich przez dane organizacje.
W celu zwiększenia efektywności realizowanych działań, efektywnej promocji oraz wzbudzenia większego zaufania przedstawicieli kół gospodyń wiejskich projekt będzie realizowany w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel