fbpx
Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
02-11-2021 - 31-05-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
migranci, młodzież, nauczyciele

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji młodzieży ukraińskiej w szkołach i internatach w Małopolsce, zwłaszcza w Krakowie. Intensywna migracja Ukraińców i Ukrainek do Polski trwa od 2013 r., kiedy to wskutek wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy pogorszyła się sytuacja gospodarcza i społeczna oraz drastycznie spadło ich poczucie bezpieczeństwa, co spowodowało migrację zarobkową, osiedleńczą, a także edukacyjną – w poszukiwaniu lepszych perspektyw. Od lat rośnie liczba uczniów i uczennic w polskich szkołach. Inwazja Rosji na Ukrainę i wojna z 2022-2023 sprawiła, że do Polski, zwłaszcza do dużych miast, przyjechały setki tysięcy osób. Pierwszymi doświadczeniami dzieci i młodzieży po przyjeździe jest zazwyczaj szok kulturowy, trudności komunikacyjne wynikające z nieznajomości języka, poczucie wyobcowania, zagubienia, niechęć lub dyskryminacja ze strony koleżanek i kolegów, a także trauma związana z doświadczeniem wojny i ucieczki. Wiele dzieci z Ukrainy potrzebuje regularnej pomocy asystenta międzykulturowego lub asystentki międzykulturowej. Niestety, polskie szkoły nie są do tego przygotowane i potrzebują wsparcia w tworzeniu wielokulturowego środowiska opartego na tolerancji i szacunku.

W ramach projektu przeszkolono 16 edukatorów i edukatorek z Małopolski, głównie z Krakowa, z pracy metodą Teatru Forum w obszarze integracji kulturowej i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Powstały również dwa spektakle z uczestnikami i uczestniczkami szkolenia. Ten etap zakończył się seminarium online z pokazem spektaklu i dyskusją na temat wpływu metody Teatru Forum na procesy integracyjne młodzieży. Następnie nowo przeszkolone osoby samodzielnie przeprowadziły warsztaty Teatru Forum z młodzieżą klas 7. i 8. szkoły podstawowej oraz szkół średnich. Powstało 8 spektakli, którym towarzyszyły debaty. Edukatorzy i edukatorki czuwali/ły także nad przygotowaniem rekomendacji dla szkół dotyczących profilaktyki przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Projekt zakończył się konferencją podsumowującą i upowszechniającą metodę Teatru Forum jako narzędzia wspierającego integrację młodzieży.

Z projektu skorzystała przede wszystkim młodzież pochodzenia ukraińskiego ucząca się w krakowskich szkołach, choć działania były bezpośrednio skierowane do edukatorów i edukatorek oraz szeroko do młodzieży szkolnej. Przeszkolono grupę 16 osób, które nauczyły się, jak wykorzystywać metodę Teatru Forum do pracy integracyjnej z młodzieżą oraz do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Uczniowie i uczennice krakowskich szkół zdobyli/ły umiejętności z zakresu rozpoznawania i reagowania na wykluczenie i dyskryminację oraz radzenia sobie z opresją. Projekt wpłynął również pozytywnie na dobrostan młodzieży ukraińskiej, jej poczucie akceptacji i bezpieczeństwa w środowisku szkolnym.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel