fbpx
Zmiana zaczyna się od pojedynczego człowieka
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
02-11-2021 - 31-05-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
migranci, młodzież, nauczyciele

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji młodzieży ukraińskiej w szkołach i internatach w Małopolsce, zwłaszcza w Krakowie. Od kilku lat rośnie liczba osób z Ukrainy w Polsce, a co za tym idzie – rośnie liczba uczniów i uczennic w polskich szkołach. W samym Krakowie mieszka ok. 90 tys. Ukraińców i Ukrainek, z czego ok. 4 tys. stanowią uczniowie i uczennice. Pierwszymi doświadczeniami dzieci i młodzieży po przyjeździe jest zazwyczaj szok kulturowy, nieznajomość języka, poczucie wyobcowania, zagubienia, niechęć lub dyskryminacja ze strony koleżanek i kolegów. Lokalna młodzież reprodukuje zasłyszane stereotypy i uprzedzenia. Tymczasem prawie połowa rodziców dzieci z Ukrainy wskazuje na potrzebę regularnej pomocy asystenta lub asystentki międzykulturowej.
Grantobiorca przeszkoli 14 edukatorów i edukatorek z Małopolski, głównie z Krakowa, z pracy metodą Teatru Forum w obszarze integracji kulturowej i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Uczestniczki i uczestnicy szkolenia przeprowadzą warsztaty i sesje Teatru Forum (spektakl i debatę) z młodzieżą w swoich społecznościach. Te doświadczenia zostaną przedstawione na warsztatach i konferencji nt. praw człowieka. Grantobiorca opracuje broszurę z dobrymi praktykami z zakresu pracy metodą Teatru Forum jako narzędzia integracji młodzieży z różnych grup narodowych, a także z postulatami podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych.
Z projektu skorzysta przede wszystkim młodzież pochodzenia ukraińskiego ucząca się w krakowskich szkołach, choć działania są skierowane przede wszystkim do edukatorów i edukatorek oraz szeroko do młodzieży szkolnej. Uczniowie i uczennice zdobędą umiejętności z zakresu rozpoznawania i reagowania na dyskryminację ze względu na pochodzenie. Projekt wpłynie również pozytywnie na dobrostan młodzieży ukraińskiej, poczucie akceptacji i bezpieczeństwa

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel