fbpx
Żukowice pomagają!
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Zielona Góra
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 100,00 EUR
Dotacja:
74 100,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
osoby w kryzysie bezdomności

W województwie dolnośląskim kryzys bezdomności dotyka 2 844 osób (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 2019). W 2021 roku przejęliśmy prowadzenie jedynego w powiecie głogowskim schroniska dla bezdomnych w Żukowicach. Głównymi problemami jego mieszkańców – poza bezdomnością – są brak umiejętności, kompetencji oraz niska aktywność społeczna. W naszym schronisku około 80% mieszkańców to osoby powyżej 40 lat, a aż 33% ma więcej niż 60 lat. Część osób przy wzmożonych wysiłkach ma szansę wyjścia z bezdomności, do czego niezbędne będzie uruchomienie dostępu do terapii psychologicznej i doradztwa specjalistycznego.
Celem projektu jest zwiększenie zakresu i form wsparcia osób w kryzysie bezdomności oraz pobudzenie ich aktywności społecznej.
Mieszkańcom schroniska zapewnimy terapię psychologiczną (475 godzin), doradztwo socjalne (285 godzin) i prawno-finansowe (190 godzin) w formie stałych dyżurów specjalistów/ek w gabinecie, który wyremontujemy w pierwszej fazie projektu. Zachęcimy osoby uczestniczące w projekcie do pracy wolontaryjnej: przygotowania i dostarczania posiłków innym potrzebującym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, niepełnosprawność, niesamodzielność czy ubóstwo (przeszkolenie kucharskie, dostarczanie posiłków 30 osobom potrzebującym przez 40 dni).
W działaniach weźmie udział 25 osób w kryzysie bezdomności ze schroniska w Żukowicach.
Rezultatem projektu będzie wzmocnienie ich poczucia własnej wartości, samodzielności i sprawstwa oraz umiejętności wyważonej i obiektywnej oceny własnej sytuacji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel