Żyd, Gej – deformacje nieznanego
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 13-05-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
25 000,00 EUR
Dotacja:
22 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzież

Według badań z 2019 roku tylko 39 procent Polaków i Polek jest odpornych na kampanie nienawiści. Tymczasem w oficjalnych przekazach telewizji publicznej można bez trudu wskazać antysemickie treści, a osoby LGBT+ przedstawiane są jako strona w wojnie cywilizacyjnej, którą przegrały państwa Europy Zachodniej. To co obce i nieznane jest dyskredytowane i wywołuje niechęć i nienawiść. Według badań Kampanii Przeciw Homofobii, w Polsce 30% osób LGBT+ spotyka się z przemocą ze względu na swoją tożsamość, rośnie też liczba przestępstw motywowanych nienawiścią ze względu na inne przesłanki.

Projekt odpowiada na problem szerzenia postaw antysemickich i homofobiczych poprzez cykl warsztatów i projekcji filmowych „Żyd, Gej – deformacje nieznanego”. W ramach projektu w oparciu o wybrane filmy zostaną przeprowadzone warsztaty antydyskryminacyjne. Celem warsztatów będzie przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom nieznanych, a w związku z tym często demonizowanych, grup (Żydów i osób LGBT+). Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać życie bohaterów filmów (Żydów i osób LGBT+): gwiazdy rocka, rowerzysty i aktywisty ruchów miejskich. W warsztatach w całej Polsce weźmie udział przynajmniej 100 osób.

Warsztaty poprowadzą aktywiści z całej Polski. W pierwszym etapie projektu poznają oni metody pracy z filmem, jako materiałem do źródłowym i podstawą do rozpoczęcia dyskusji na tematy równościowe. Zostanie opracowany scenariusz spotkań wokół wybranych filmów, służący niwelowaniu postaw antysemickich i homofobiczych. Zarówno filmy, jak i scenariusze będą dostępne na dedykowanej podstronie Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej.
Dzięki projektowi przynajmniej 100 osób będzie miało okazję poznać nowe sposoby prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w oparciu o materiały filmowe.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel