fbpx

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres kontaktowy jest Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu informowania Pani/Pana o działalności Fundacji i prowadzonych przez nią programach.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane firmie serwisującej nasz system informatyczny.

Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania ww. danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego. Ma Pani/Pani prawo wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem w/w danych na potrzeby przesyłania informacji o działalności Fundacji.

Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów, prosimy o przesłanie e-maila na adres: [email protected] (z użyciem jasnego sformułowania, np.: „wypisz mnie z listy wysyłkowej dla darczyńców”).

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel