fbpx
Szkolenia z facylitacji dialogu według metody Nansen Center for Peace and Dialogue z Norwegii
03 kwietnia 2024

Zapraszamy do udziału w 5-dniowych szkoleniach (treningach) z facylitacji dialogu zgodnie z metodologią wypracowaną przez Nansen Center for Peace and Dialogue (Nansen Fredssenter) w Norwegii, opartą na otwartości na drugiego człowieka i na poszanowaniu różnic.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby z organizacji społecznych, które aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności, zwłaszcza wokół prowadzenia rozmów o sprawach dotyczących dobra wspólnego oraz te, które specjalizują się w tematach związanych z podziałami społecznymi.

UWAGA: Warsztaty będą zawierać w większości elementy z kursów o podstawach dialogu i jego facylitacji realizowanych przez Nansen Centre for Peace and Dialogue, dlatego nie są one przeznaczone dla osób, które ukończyły już inne treningi prowadzone przez trenerki/ów z NCPD, np. w ramach programu “Wyłącz ego, zrozum drugiego” czy projektu “Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej” realizowanego przez FRSI w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny, czy też szkolenia organizowane bezpośrednio przez NCPD.

Warsztaty będą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • Dialog i facylitacja: dialog jako metoda, perspektywa i podejście, wprowadzenie do roli facylitatora/rki oraz jego/jej zadań;
 • Aktywne słuchanie i zadawanie dobrych pytań;
 • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do dialogu;
 • Prowadzenie dialogu publicznego.

Warsztaty będą miały charakter treningowy (interaktywny) i oprócz wprowadzenia do rozumienia tego czym jest dialog i jak budować warunki do jego prowadzenia, będą też zawierać elementy ćwiczeń z facylitacji (prowadzenia) dialogu przez samych uczestników_czki.

Szkolenia poprowadzą Christiane Seehausen (Nansen Centre for Peace and Dialogue) i Agata Urbanik (Pogotowie Facylitacyjne, absolwentka kursów facylitacji dialogu NCPD).

Nansen Centre for Peace and Dialogue (Nansen Fredssenter) to instytucja promująca pokój, dialog i prawa człowieka, z siedzibą w norweskim Lillehammer. Podstawowym obszarem działania NCPD jest tworzenie przestrzeni dla dialogu ponad liniami konfliktu. Ich metodologia pracy i podejście do dialogu jest efektem praktycznych doświadczeń zdobytych w Norwegii i na arenie międzynarodowej na przestrzeni ponad trzydziestu lat. NCPD prowadzi programy edukacyjne i kursy w zakresie dialogu i transformacji konfliktów, ułatwia dialog między stronami konfliktu poprzez bezpośrednią pracę z nimi oraz organizuje dialogi publiczne na aktualne tematy w Norwegii i z partnerami na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji o podejściu NCPD do dialogu znajdziesz na stronie organizacji (w języku angielskim).

Logistyka:

 • Warsztaty odbędą się w dwóch terminach (do wyboru): 7-11 października 2024 r. (w Warszawie) oraz 21-25 października 2024 r. (w Gdańsku). Każde szkolenie będzie miało taki sam program i osoby prowadzące – jedna osoba będzie mogła uczestniczyć tylko w jednym z terminów szkolenia.
  W formularzu zgłoszeniowym prosimy wskazać wszystkie pasujące Państwu terminy i lokalizacje szkolenia. Będziemy zapraszać do udziału w warsztatach w danym terminie według preferencji wskazanych w zgłoszeniu, ale jeśli komuś pasowałyby oba terminy – ułatwi nam to elastyczne podejście do planowania składu grup warsztatowych.
 • Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest deklaracja udziału w pełnych 5 dniach szkoleniowych (po ok. 7h dziennie).
 • Warsztaty będą odbywać się w języku angielskim, ale istnieje możliwość skorzystania w ich trakcie z tłumaczenia symultanicznego PL/ENG (z użyciem słuchawek). Prosimy o zaznaczenie takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny: Organizatorzy pokrywają koszty związane z podróżą na miejsce szkolenia, noclegiem w danej lokalizacji (w przypadku osób mieszkających na co dzień w innej miejscowości) oraz wyżywieniem podczas wszystkich dni warsztatów.

Jak się zgłosić:

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod tym linkiem do 15 maja br.

UWAGA: Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępnych miejsc. Organizatorzy dokonają wyboru osób uczestniczących w szkoleniach na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu, starając się zadbać w pierwszej kolejności o to, by reprezentowały one różne organizacje oraz o różnorodność tematów, którymi się zajmują.

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z koordynatorkami ds. współpracy dwustronnej i regionalnej:

 • Anną Fedas (Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, [email protected], nr tel. +48 22 536 02 41) lub/i
 • Ewą Stokłuską(Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny, [email protected], +48 720 801 013).
Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel