fbpx
Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków – projekty sektorowe
16 kwietnia 2020

Poszukujemy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków dotyczących projektów sektorowych (Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego). Zgłoszenia przyjmujemy do 5 maja 2020 wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacji. Wyniki naboru podamy do 22 maja.

Eksperci i ekspertki powinni spełniać następujące wymagania:

  • znać specyfikę sektora organizacji pozarządowych oraz problemy i bariery w ich funkcjonowaniu,
  • posiadać doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub pracy na rzecz organizacji pozarządowych,
  • posiadać doświadczenia w analizie i ocenie wniosków o dotację,
  • gwarantować bezstronność w ocenie projektów,
  • być dyspozycyjni w terminie oceny wniosków tj. lipiec-sierpień 2020 oraz październik-listopad 2020.

Do zadań ekspertów i ekspertek będzie należeć: ocena wniosków wstępnych i wniosków pełnych, udział w szkoleniach dotyczących oceny wniosków oraz udział w spotkaniu ekspertów/ekspertek  na etapie oceny wniosków pełnych.

Rekrutacja odbywa się poprzez rejestrację i wypełnienie ankiety dostępnej w internetowym systemie rekrutacji (od 16 kwietnia od godz. 12.00 do 5 maja).

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z informacjami na temat projektów sektorowych, dostępnymi na stronie programu. Zastrzegamy sobie prawo zadawania dodatkowych pytań i rozmowy z kandydatami i kandydatkami. Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa o dzieło określająca zasady współpracy i wynagrodzenie, zgodnie z następującymi stawkami: wniosek wstępny – 100 zł brutto, wniosek pełny – 250 zł brutto. Powyższe stawki obejmują całkowite koszty wynagrodzenia za ocenę wniosków oraz udział w spotkaniach.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ekspertki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt
z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich
tel. 507 200 210 (w godz. 10.00 – 16.00)
[email protected]

Informujemy, że dla zapewnienie transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu po zakończeniu konkursów dotacyjnych, dane osobowe ekspertów/ekspertek oceniających wnioski w Programie w postaci imię, nazwisko, krótka charakterystyka specjalizacji, zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel