fbpx
Wizyta studyjna nt. dialogu, przeciwdziałania radykalizacji i upamiętniania w Norwegii
27 marca 2024

Zapraszamy serdecznie reprezentantki i reprezentantów organizacji społecznych prowadzących działania na rzecz przeciwdziałania radykalizacji i dialogu ponad podziałami oraz zajmujących się tematyką pamięci lokalnej/społecznej i upamiętniania do udziału w wizycie studyjnej w Norwegii.

 

 

Wizyta odbędzie się w dniach 3-7.06.2024 r., obejmie 3-dniowy pobyt w Utøya Learning Center i warsztaty z edukatorami UTC nt. przeciwdziałania radykalizacji oraz ich doświadczeń związanych z upamiętnianiem.

Do udziału zapraszamy 2-osobowe zespoły reprezentujące daną organizację (lub organizację i jej kluczowego partnera w działaniach, którym poświęcony jest wyjazd, np. lokalną instytucję).

W ramach warsztatów uczestnicy i uczestniczki poznają metody pracy i doświadczenia osób związanych z UTC, ale też będą wraz z nimi pracować nad wyzwaniami, z którymi mierzą się w swojej pracy, np. będą mogli przedyskutować trudności z jakimi się mierzą lub wspólnie zaplanować działania.

W formularzu zgłoszeniowym na wizytę prosimy o opisanie konkretnych wyzwań/działań/planów na działania związanych z przeciwdziałaniem radykalizacji, dialogiem, pamięcią lokalną lub upamiętnianiem, którymi zajmujecie się w Waszych organizacjach. W pierwszej kolejności do udziału w wizycie zaprosimy osoby mające pomysł na konkretne tematy, nad którymi będą chciały pracować w trakcie spotkania.

22 lipca 2011 r. prawicowy norweski ekstremista zabił na wyspie Utøya 69 osób, w większości młodych ludzi uczestniczących w letnim obozie młodzieżowym Norweskiej Partii Pracy. Terrorysta wyznawał pogląd, że w społeczeństwie nie mogą współistnieć osoby o różnym pochodzeniu kulturowym i szerzył teorię spiskową mówiącą, że Europa jest powoli przejmowana przez świat arabski.

Od 2016 roku na miejscu działa Utøya Learning Center – infrastruktura wyspy została przebudowana jako centrum upamiętniania i edukacji, w dbałości o zrównoważenie potrzeby upamiętniania i potrzeby nowego życia, nauki i zaangażowania na rzecz bardziej włączającego, demokratycznego społeczeństwa. Dziś Utøya niesie świadectwo tego, dlaczego wartości takie jak tolerancja, równość i różnorodność nie mogą być traktowane jako coś oczywistego, lecz należy je promować i praktykować w życiu codziennym.

Ważne informacje logistyczne:

  • Organizatorzy wizyty pokrywają wszystkie koszty związane z transportem, noclegami i wyżywieniem podczas wizyty (oraz dojazdem i ewentualnym noclegiem w miejscu, z którego odbędzie się lot do Oslo).
  • Językiem roboczym wizyty jest język angielski. Istnieje jednak możliwość skorzystania na miejscu z tłumaczenia na język polski (z użyciem słuchawek) – prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.
  • Na Utøi będziemy nocować w kilkuosobowych domkach na terenie ośrodka, w którym doszło do tragicznych wydarzeń w 2011 r. (po 2 osoby w pokoju). Domki te są niezamykane. Brak zgody na ten warunek uniemożliwia udział w wizycie, ponieważ nie mamy możliwości zakwaterowania nikogo w innym miejscu.

Jak się zgłosić:

Jeśli chcesz wziąć udział w wizycie, wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod tym linkiem do 15 kwietnia, a informacji o zakwalifikowaniu się udzielimy do 19 kwietnia 2024.

Prosimy o zgłaszanie się w 2-osobowych zespołach: po 2 osoby z jednej organizacji lub 1 osoba z organizacji oraz 1 osoba reprezentująca jej kluczowego partnera w działaniach, których dotyczy wizyta.

Jedno zgłoszenie (wypełniony formularz) powinno obejmować obie osoby reprezentujące daną organizację (lub organizację i jej partnera).

UWAGA: Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w wizycie. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępnych miejsc, Organizatorzy dokonają wyboru organizacji na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu, starając się zadbać w pierwszej kolejności o różnorodność tematów, którymi się zajmują.

Wizyta studyjna jest organizowana wspólnie przez programy Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel