fbpx
Wizyta studyjna w Norwegii – zaproszenie dla Grantobiorców
13 kwietnia 2022

Zapraszamy Grantobiorców Programu działających w małych społecznościach wiejskich i wiejsko-miejskich do udziału w wizycie studyjnej do Tynset w Norwegii.  Tematy przewodnie wizyty to odporność, wytrwałość i niezależność małych społeczności oraz dialog ponad podziałami. 

 1. Jakie są cele wizyty? 

Celem wizyty jest: 

 • stworzenie wspólnej, bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do dzielenia się know-how/wiedzą/doświadczeniami między polskimi i norweskimi przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji wspierających rozwój lokalny małych społeczności (poza dużymi miastami);  
 • poznanie w praktyce różnych narzędzi do podejmowania wspólnych decyzji dotyczących społeczności lokalnej/grupy; 
 • przeprowadzenie dyskusji na temat dialogu ponad podziałami i określenie wszystkich ryzyk, barier, szans i refleksji z nim związanych; 
 • zaplanowanie dalszej współpracy pomiędzy norweskimi i polskimi organizacjami biorącymi udział w wizycie.

Podczas wizyty spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania: 

 • jak upodmiotowić społeczność lokalną, aby była odporna na zagrożenia/wyzwania zewnętrzne (inwestorzy niszczący małych, lokalnych producentów, niekonsultowane decyzje rządowe lub/i samorządowe, pandemia, wojna) i wewnętrzne np. konflikty, rywalizacja liderów, różne opinie na tematy polityczne, włączanie grup zagrożonych wykluczeniem, jakość powietrza, czystość wody, samoorganizacja i samorządność, ograniczanie skutków klęsk żywiołowych)? 
 • jak podejmować decyzje w społeczności lokalnej tak, aby wszystkie osoby stanowiące jej część były faktycznie włączone w proces decyzyjny i aby było tam miejsce również na głosy odrębne? 
 • jak zorganizować samopomoc w społeczności zarówno w czasie klęsk żywiołowych, pandemii lub wojny (w tym wsparcie uchodźców/osób ubiegających się o azyl), kiedy to potrzeba szybkiej interwencji, jak i w czasie względnego spokoju? 
 • jak skutecznie łączyć siły i tworzyć partnerstwa (np. samorządowo-społeczne), a także wykorzystywać kompetencje lokalnej społeczności na rzecz dobra wspólnego i lokalnego rozwoju?  
 • w jaki sposób uczyć się i oduczać nawyków w zarządzaniu, które nie służą dobru wspólnemu? 
 • czy i jak da się zminimalizować skutki dezinformacji, podziałów politycznych, społecznych i ekonomicznych oraz funkcjonowania w bańkach informacyjnych na lokalną wspólnotę?  

Jak będzie wyglądała wizyta? 

Wizyta będzie składała się z serii warsztatów (metody edukacji pozaformalnej), moderowanych dyskusji, spacerów i rozmów z mieszkańcami, uczestnictwa w wydarzeniach lokalnych (np. narada społeczności lokalnej), wspólnie spożywanych posiłków, długich rozmów przy ognisku. Będzie przestrzeń na pytania, wątpliwości, różnice zdań, ale również na współdecydowanie o ostatecznym kształcie samego programu wizyty oraz jej możliwej kontynuacji. 

Kiedy? 

Wizyta odbędzie się w dniach 27 czerwca – 1 lipca 2022. Dni 27 czerwca i 1 lipca są w całości przeznaczone na podróż (lot z Warszawy do Oslo i podróż koleją górską z Oslo do Tynset).  

Gdzie i dlaczego tam? 

Ponieważ to niezwykle inspirujące miejsce, pełne oddolnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego i rozwoju lokalnego. Organizacje działające w tym miejscu są jednocześnie w stałym procesie uczenia się, przez co chętnie poznają doświadczenia innych.

Cytując Pera Halvorsen, współgospodarza wizyty z organizacji  Fjellugla Kompetanse AS: 

“Nasza organizacja ma siedzibę w Tynset, w górach, około 360 km na północ od Oslo, w kierunku Trondheim. Jest to region składający się z 8 gmin, z których każda ma wiele mniejszych i bardzo zróżnicowanych społeczności lokalnych (wiosek), liczących łącznie około 24 000 mieszkańców (w tym również Polaków i Polek!).
W naszym regionie można znaleźć wiele aktywnych organizacji, zajmujących się sportem, dziedzictwem kulturowym i tradycjami, muzyką ludową i rozrywką, a także sztuką i lokalnymi sprawami politycznymi i obywatelskimi. Zgodnie z norweskim zwyczajem osoba mieszkająca na wsi powinna być aktywna w co najmniej 5 organizacjach społecznych i tak też jest w naszej społeczności!
Ponadto, mamy tutaj obecne bardzo zróżnicowane dziedziny handlu i przemysłu. Nie jest to tylko rolnictwo i leśnictwo, ale duża liczba firm z dziedzin, takich jak przemysł ciężki, budownictwo, produkcja żywności i napojów, turystyka i firmy usługowe. Wiele z nich jest dość innowacyjnych i zawsze poszukuje nowych produktów, nowych rynków i nowych sposobów współpracy. Kreatywność, innowacyjność, zwinność i zrozumienie znaczenia i poszanowanie wartości wspólnej pracy są również kluczowe dla rozwoju demokracji i przyświecają naszej misji. Nasza organizacja (Fjellugla) współpracuje z University College for Green Development (HGUt) i wieloma innymi organizacjami – również w Polsce i w innych krajach Europy. Z największą przyjemnością poznamy kolejne organizacje z Polski i ugościmy Was w naszej społeczności.” 

 TUTAJ więcej o dolinie Vingelen i jej historii (w języku angielskim). 

Kto organizuje, a kto finansuje? 

Wizytę organizuje operator programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy we współpracy z lokalnymi organizacjami z Tynset, a przede wszystkim z: 

 • Fjellugla Kompetanse AS (strona dostępna w języku angielskim) 
 • Vingelen Bygdekvinnelag  (lokalne koło gospodyń wiejskich, które jednocześnie organizuje akcje ratownicze i pomocowe – strona dostępna w języku norweskim). 

Wszystkie koszty związane z udziałem w wizycie (podróż, nocleg, wyżywienie, wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty) w całości finansuje operator programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, a zatem osoby zgłaszające się nie wnoszą żadnych opłat.

UWAGA: Przed wyjazdem zostanie zorganizowane spotkanie online, podczas którego będzie można poznać wszystkich współorganizatorów wizyty (spotkanie tłumaczone na język angielski). 

Dla kogo jest ta wizyta? 

Zaproszenie do udziału w wizycie jest skierowane do Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, którzy wpisują się w poniższe kryteria (traktowane łącznie): 

 • prowadzą swoją działalność w małych społecznościach wiejskich i wiejsko-miejskich w Polsce;
 • szukają odpowiedzi na pytania wymienione w punkcie 1. niniejszego zaproszenia; 
 • nie uczestniczyli jeszcze w zagranicznej wizycie studyjnej w ramach Programu Aktywny Obywatele – Fundusz Krajowy;
 • mają potrzebę, pomysł i gotowość na rozpoczęcie współpracy międzynarodowej z norweską organizacją.  

Łącznie dysponujemy pulą miejsc dla 12 osób. Dopuszczamy możliwość uczestnictwa maksymalnie 2 osób z 1 organizacji (prosimy każdą z osób z osobne wypełnienie formularza rejestracyjnego). 

UWAGA: znajomość angielskiego nie jest wymagana do udziału w wizycie – zabieramy ze sobą tłumacza polsko-angielskiego, a na miejscu w tłumaczeniach będą nas wspierać mieszkający tam Polacy i Polki.  

Jak i do kogoś można się zgłosić? 

Zgłoszenia przyjmujemy do środy 27 kwietnia 2022 do końca dnia. Swoją aplikację można przesłać wypełniając krótki formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ.  Wyniki rekrutacji podamy do 2 maja 2022. Będzie też stworzona lista rezerwowa na wypadek braku możliwości uczestnictwa osób z listy głównej.  

Komu można zadać pytania dot. uczestnictwa w wizycie? 

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej – Anną Fedas (e-mail: [email protected]; tel. +48 22 536 02 41, kom.: +48 791 413 200).  

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel