fbpx
Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych
27 kwietnia 2020

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków wstępnych złożonych w I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne. Przedstawiamy wyniki.

Wyniki oceny formalnej: małe dotacje
Wyniki oceny formalnej: duże dotacje

Z  wynikiem oceny można się też zapoznać na koncie Wnioskodawcy w Internetowym Systemie Wniosków. Wnioski wstępne spełniające kryteria formalne przekazaliśmy ekspertom do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy w pierwszej połowie czerwca 2020 roku.

W I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne wpłynęło aż 1317 wniosków wstępnych.

Oto ich rozkład w poszczególnych obszarach Programu:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne – 713

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie – 180

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – 424

Wśród złożonych wniosków aż 92  zakładają partnerstwa z organizacjami z Państw-Darczyńców (Norwegią, Islandią, Liechtensteinem). A zespół programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy pomógł w nawiązaniu 65 partnerstw.

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel