fbpx
Zapraszamy do udziału w litewsko-polskim seminarium o dialogu międzykulturowym „Usłyszeć Innego/Inną”.
02 września 2021

Wraz z operatorem programu Aktywni Obywatele na Litwie oraz we współpracy z Fundacją Pogranicze zapraszamy na międzynarodowe 3-dniowe seminarium poświęcone dialogowi międzykulturowemu „Usłyszeć Innego/Inną”. To idealna okazja na spotkanie w gronie osób budujących mosty pomiędzy różnymi kulturami//narodami/społecznościami. Seminarium odbędzie się w dniach 2-6 października 2021 w Krasnogrudzie (niedaleko Sejn), na pograniczu polsko-litewskim.

 

Główne cele seminarium to: 

  • odświeżenie idei i wartości, które stały (i miejmy nadzieję, że nadal stoją) za codzienną ciężką pracą na rzecz integracji społecznej mniejszości etnicznych/narodowych/migrantów/osób ubiegających się o ochronę międzynarodową/uchodźców;
  • wspieranie procesu wdrażania projektów i zapewnianie budowania potencjału organizacjom społecznym, które prowadzą projekty wspierane przez program Aktywni Obywatele w Litwie i w Polsce;
  • przegląd aktualnych społeczno-politycznych wyzwań dla społeczeństwa obywatelskiego i dialogu międzykulturowego w Litwie i w Polsce w czasach podziałów i etnocentrycznych tendencji autorytarnych;
  • narada na temat możliwych krótko- i długoterminowych rozwiązań oraz inicjatyw oddolnych, które mogą być podejmowane wspólnie przez białoruskich, litewskich i polskich praktyków/rzemieślników budowania mostów.

Kogo zapraszamy?
Seminarium jest organizowane dla litewskich i polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego – Grantobiorców projektów dofinansowanych z Programu Aktywni Obywatele –  Fundusz Krajowy oraz ich partnerów – zajmujących się problematyką mniejszości etnicznych/narodowych/migrantów/osób ubiegających się o ochronę międzynarodową/uchodźców, integracją/upodmiotowieniem i dialogiem międzykulturowym. Zależy nam na udziale również tych osób, które działają lokalnie (obszary poza dużymi ośrodkami miejskimi) i kierują swoje działania do Białorusinów/ek i wszystkich osób ubiegających się obecnie o ochronę międzynarodową.

Łącznie przewidzianej jest 30 miejsc dla uczestników/czek z Litwy i Polski – maksymalnie 2 miejsca dla osób reprezentujących jedną organizację. UWAGA: Miejsce seminarium jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jak będziemy pracować?
Językami roboczymi będą litewski i polski przy wsparciu tłumaczy (w celu zaproszenia również osób niekoniecznie biegle posługujących się językiem angielskim lub/i mających doświadczenie w uczestnictwie w wydarzeniach międzynarodowych).

Narzędzia, które zostaną wykorzystane w trakcie seminarium (w miarę możliwości interaktywne i partycypacyjne): krytyczne dyskusje, inspirujące wykłady, kreatywne warsztaty w bliskości z naturą i ożywczym dziedzictwem społeczno-kulturowym pogranicza polsko-litewskiego z wykorzystaniem zasobów i know-how zespołu Fundacji Pogranicze. Dni: 2 i 6 października są przewidziane na dojazd/powrót z seminarium, a dni 3-5 października na pracę merytoryczną.

Organizatorami seminarium są: Fundacja Społeczeństwa Otwartego na Litwie (operator programu Aktywni Obywatele w Litwie oraz Fundacja im. Stefana Batorego (operator programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce). Seminarium to wspólna inicjatywa litewskich i polskich operatorów Programu w ramach ich Regionalnych Planów Inicjatyw Obywatelskich.

Gospodarzem seminarium jest Ośrodek „Pogranicze Sztuk, Kultur i Narodów” prowadzony przez Fundację Pogranicze w Krasnogrudzie. Więcej o gospodarzu: http://pogranicze.sejny.pl/

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży dla wszystkich uczestników/czek. Seminarium finansuje program Aktywni Obywatele w Litwie i w Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września 2021. Wyniki rekrutacji ogłosimy do 17 września.

Formularz aplikacyjny dla polskich organizacji społecznych znajduje się TUTAJ.

UWAGA: w związku z pandemią COVID-19 oferujemy refundację testów COVID-19 dla wszystkich uczestników/czek przed seminarium. Więcej informacji zostanie przesłanych do zrekrutowanych osób.

W razie jakichkolwiek pytań/komentarzy prosimy o kontakt z organizatorami seminarium:

ze strony litewskiej: Sandra Adomavičiūtė: [email protected]
ze strony polskiej: Anna Fedas: [email protected]

Program seminarium:

data2.10. (sobota)3.10. (niedziela)4.10. (poniedziałek)5.10 (wtorek)6.10 (środa)
temat przewodni:przyjazd i powitaniepraca z lokalnymi tożsamościaminiestandardowe rozwiązania złożonych problemówpraca z lokalną społecznością oraz odporność/tzw. rezyliencjapożegnanie i wyjazd
8:00-9:00wspólne śniadaniewspólne śniadaniewspólne śniadaniewspólne śniadanie
9:00-13:00przejazd do Sejn, spacer i warsztat z Bożeną Schroeder, współtwórczynią i założycielką Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”przejazd do Maćkowej Rudywarsztaty z zespołem Fundacji Pogranicze nt. różnych metod pracy ze społecznością lokalną wyjazd uczestników/czek
zwiedzanie galerii i warsztatów Andrzeja Strumiłły
przyjazd uczestników/czek do Krasnogrudy, zakwaterowanierozmowa na temat sztuki jako narzędzia w dialogu międzykulturowym
13:00-14:00obiad w restauracji litewskiej w Sejnach obiad w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrachobiad w Krasnogrudzie
14:00-16:00prezentacja działań organizacji uczestniczących w wyjeździe przejazd do Krasnogrudywarsztatowe planowanie dalszej współpracy
mapowanie wyzwań/problemówwarsztat nt. szukania rozwiązań na złożone problemy z wykorzystaniem teatru forum
16:00-18:00powitanie i wzajemne poznanie się spotkanie w Białej Synagodzewarsztat nt. odporności/rezyliencji
wykład Krzysztofa Czyżewskiego nt. wspólnego szukania lokalnych tożsamości
18:00-19:00warsztaty obejrzenie spektaklu “Kroniki Sejneńskie”prezentacja międzynarodowych działań Fundacji Pogranicze
powitalny koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiegospotkanie z Rusłanem Kulewiczem - białoruskim pisarzem i dziennikarzem na uchodźctwie
19:00-21:00wspólna kolacja w kawiarni “Piosenka o Porcelanie” w Krasnogrudziepodróż do Krasnogrudy i wspólna kolacja i podsumowanie dniawspólna kolacja i podsumowanie dniawspólna kolacja i podsumowanie całego wyjazdu

 

Fot. Zasoby Fundacji Pogranicze

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel