Wyniki konkursów w pigułce

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspiera polskie organizacje społeczne, oferując im dotacje na działania w czterech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie, wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie oraz wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego.

W 2020 i 2021 r. zorganizowaliśmy dwa konkursy na projekty tematyczne oraz dwa konkursy na projekty sektorowe (w tym jeden na działania rzecznicze i monitoringowe). W konkursach tematycznych otworzyliśmy dwie równoległe ścieżki: na małe i duże dotacje, w celu zwiększenia dostępności środków dla mniej doświadczonych organizacji, działających w małych miejscowościach. Małe dotacje wynosiły od 5 do 25 tys. EUR, a duże od ponad 25 tys. EUR do 62,5 tys. EUR. Organizacje mogły się też starać o dodatkową kwotę dotacji do 5 tys. EUR (przy małych dotacjach) lub do 12,5 tys. EUR (przy dużych dotacjach) na rozwój instytucjonalny oraz o takie same kwoty na koszty udziału w projekcie partnera z Państw-Darczyńców.

W czterech konkursach złożono 3 359 wniosków wstępnych i 742 wnioski pełne, z czego przyznano 478 dotacji na łączną kwotę ponad 25,9 mln EUR (stan na grudzień 2021). W wyniku kilku rezygnacji z dotacji i przesunięć z list rezerwowych na listy przyznanych dotacji, dane te uległy zmianom – podpisaliśmy 476 umów na kwotę 25,8 mln EUR (stan na czerwiec 2022):

Obszar wsparciaLiczba projektów/przyznanych dotacjiKwota przyznanych dotacji
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne (I i II konkurs) 195 (103 małe dotacje, 92 duże dotacje)


9 061 143 EUR
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie (I i II konkurs)117 (54 małe dotacje, 63 duże dotacje) 5 957 316 EUR
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (I i II konkurs)127 (67 małe dotacje, 60 duże dotacje) 5 932 898 EUR
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego [projekty sektorowe]314 066 123 EUR
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego [sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe] 6800 908 EUR
RAZEM 47625 818 388 EUR

Listy projektów, którym przyznano dotacje (po podpisaniu umów):

Lista projektów – I konkurs na projekty tematyczne – plik XLS

Lista projektów – II konkurs na projekty tematyczne – plik XLS

Lista projektów – konkurs na projekty sektorowe – plik XLS

Lista projektów – konkurs na rzecznicze i monitoringowe projekty sektorowe – plik XLS

Dokładna liczba wszystkich zrealizowanych projektów i wysokość wykorzystanych dotacji będą znane w 2024 r.

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel