wyniki konkursów w pigułce

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspiera polskie organizacje społeczne, oferując im dotacje na działania w czterech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie, wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie oraz wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego.

W 2020 i 2021 r. zorganizowaliśmy dwa konkursy na projekty tematyczne oraz dwa konkursy na projekty sektorowe (w tym jeden na działania rzecznicze i monitoringowe). W konkursach tematycznych otworzyliśmy dwie równoległe ścieżki: na małe i duże dotacje, w celu zwiększenia dostępności środków dla mniej doświadczonych organizacji, działających w małych miejscowościach. Małe dotacje wynosiły od 5 do 25 tys. EUR, a duże od ponad 25 tys. EUR do 62,5 tys. EUR. Organizacje mogły się też starać o dodatkową kwotę dotacji do 5 tys. EUR (przy małych dotacjach) lub do 12,5 tys. EUR (przy dużych dotacjach) na rozwój instytucjonalny oraz o takie same kwoty na koszty udziału w projekcie partnera z Państw-Darczyńców.

W czterech konkursach złożono 3 359 wniosków, a dotacje przyznano 478 organizacjom na łączną kwotę ponad 25,9 mln EUR.

 Liczba projektów Kwota dotacji
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne (I i II konkurs) 195 (103 małe dotacje, 92 duże dotacje)


9 064 241 EUR
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie (I i II konkurs)119 (55 małe dotacje, 64 duże dotacje) 6 038 631 EUR
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (I i II konkurs)127 (67 małe dotacje, 60 duże dotacje) 5 932 898 EUR
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego [projekty sektorowe]314 066 123 EUR
Sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe 6800 908 EUR
RAZEM 478*25 902 801 EUR*

*Dane aktualne na grudzień 2021 r. Mogą ulec zmianie po zakończeniu procesu podpisywania umów w II konkursie na projekty tematyczne – w pierwszym kwartale 2022 r. Dokładna liczba wszystkich zrealizowanych projektów i wysokość wykorzystanych dotacji będą znane w 2024 r.

Lista projektów – I konkurs na projekty tematyczne – plik XLS

Lista projektów – konkurs na projekty sektorowe – plik XLS

Lista projektów – konkurs na rzecznicze i monitoringowe projekty sektorowe – plik XLS

Wyniki II konkursu na projekty tematyczne (stan na grudzień 2021) znajdują się TUTAJ. Uaktualnioną listę opublikujemy po zakończeniu procesu podpisywania umów.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel