fbpx
Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Programie
07 lutego 2023

Publikujemy Politykę przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla organizacji korzystających ze wsparcia w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Przedstawiamy Politykę przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla organizacji korzystających ze wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, którą opracowaliśmy  w trosce o realizację działań finansowanych ze środków Programu zgodnie z zasadami i wartościami, na jakich się on opiera. Zasady te zobowiązują organizacje korzystające ze wsparcia w Programie do poszanowania godności ludzkiej, przestrzegania i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, równego traktowania.

Niniejsza Polityka daje możliwość organizacjom, w stosunku do których – podczas realizacji działań prowadzonych przy wsparciu ze środków Programu – sformułowany został zarzut stosowania dyskryminacji bądź mobbingu, poddania się procedurze wyjaśniającej, pozwalającej na zbadanie sprawy przez bezstronną komisję ekspercką, a w przypadku potwierdzenia zarzutu, wdrożenia wydanych przez komisję rekomendacji działań naprawczych.

Polityka została przyjęta na okres realizacji Programu, czyli do 31 grudnia 2024.

Więcej informacji i tekst Polityki znajdziecie TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel