fbpx
Akademia EkoAsów
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Świnna
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 996,00 EUR
Dotacja:
29 996,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzi dorośli, młodzież, społeczność lokalna

Jak wynika z warsztatów diagnostycznych przeprowadzonych przez naszą organizację wśród osób młodych zamieszkujących województwo śląskie, tylko 5 do 20% młodzieży jest aktywna w życiu publicznym. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim niskie zainteresowanie sprawami publicznymi, nadmierne zaangażowanie w media społecznościowe i rozrywkę w świecie cyfrowym oraz brak pozytywnych wzorców aktywności społecznej.

Obszarem, w który zaangażowaliśmy młodzież w ramach realizowanego projektu była ekologia, ponieważ region Żywiecczyzny zmaga się z zagrożeniami suszy, wycinką lasów i zanieczyszczeniem powietrza. Zrealizowaliśmy serię warsztatów, podczas których młode osoby rozwinęły swoje kompetencje liderskie dotyczące prowadzenia działań promocyjnych i kampanii społecznych, pisania prostych projektów oraz ich realizacji. Następnie pozyskaną wiedzę uczestnicy/czki wykorzystali w trakcie samodzielnego organizowania czterech Ekoakcji, czyli inicjatyw lub kampanii ekologicznych na rzecz swoich lokalnych społeczności. Zorganizowaliśmy także debaty oksfordzkie, ucząc uczestników i uczestniczki nawyków fact-checkingu oraz szukania porozumienia pomiędzy różnymi stronami reprezentującymi odmienne opinie w różnych kwestiach. Poprawiły one wiedzę i umiejętności młodzieży związane z wystąpieniami publicznymi.

Na koniec zorganizowaliśmy w formie online spotkanie podsumowujące, które obejrzeli przedstawiciele/ki mediów, władz samorządowych i lokalnych organizacji pozarządowych. Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy film z akcji ekologicznych przeprowadzonych przez uczestników/czki, a młodzież wygłosiła krótkie przemówienia o liderstwie młodych osób i działaniach na rzecz ekologii.

Dzięki tym działaniom zwiększyliśmy udział naszych uczestników i uczestniczek w życiu społecznym. Młodzi przychodzili do nas z bardzo różnych powodów, z chęci znalezienia przestrzeni do bycia sobą, zainteresowania ekologią, chęci poznania nowych, fajnych ludzi, czy też po prostu chęci rozwoju. Jednak podczas realizacji projektu byliśmy świadkami głębszych przemian zachodzących wśród młodzieży. Część z nich zmagała się ze swoimi własnymi problemami, nie była otwarta, trzymała się raczej cicho, z dala. Dzięki uczestnictwu w projekcie mogli przełamywać swoje bariery. Na koniec osoby, z początku niepewne siebie, stawały się lider(k)ami grup, a nawet występowały publicznie na debatach. Wiemy, że część młodych jest wciąż aktywna, m.in. wzięła udział w spotkaniach z młodymi aktywist(k)ami z Norwegii.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel