fbpx
Akademia EkoAsów
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Świnna
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 996,00 EUR
Dotacja:
29 996,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzi dorośli, młodzież, społeczność lokalna

Jak wynika z warsztatów diagnostycznych przeprowadzonych wśród osób młodych zamieszkujących województwo śląskie, tylko 5 do 20% młodzieży jest aktywna w życiu publicznym. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim niskie zainteresowanie sprawami publicznymi, nadmierne zaangażowanie w media społecznościowe i rozrywkę w świecie cyfrowym oraz brak pozytywnych wzorców aktywności społecznej. Chcemy odpowiedzieć na te problemy realizując projekt, który przeprowadzimy w gminach powiatu żywieckiego, gdzie działamy od wielu lat i znamy lokalne organizacje i młodzież z tych terenów.

Obszarem, w który zaangażujemy młodzież jest ekologia, ponieważ region Żywiecczyzny zmaga się z zagrożeniami suszy, wycinką lasów i zanieczyszczeniem powietrza.
Zrealizujemy warsztaty, podczas których osoby w wieku 15-29 lat rozwiną swoje kompetencje liderskie dotyczące prowadzenia działań promocyjnych i kampanii społecznych, pisania prostych projektów oraz ich realizacji. Młodzież zweryfikuje swoje umiejętności poprzez organizację inicjatyw lub kampanii ekologicznych na rzecz swoich lokalnych społeczności. Uczestnicy/czki warsztatów będą organizować debaty oksfordzkie na temat ekologii, wzmacniające ich wiedzę i umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi, będące też punktem wyjścia do debaty publicznej w tym zakresie. Na koniec, zorganizujemy wydarzenie, na które zaprosimy przedstawiciel(k)i mediów, władz samorządowych i lokalnych organizacji pozarządowych. Podczas wydarzenia zaprezentujemy filmy z akcji ekologicznych przeprowadzonych przez uczestników/czki, a młodzież zaprezentuje krótkie przemówienia o liderstwie młodych osób i działaniach na rzecz ekologii.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel