fbpx
Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
65 100,00 EUR
Dotacja:
65 100,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, działania strażnicze
Grupy docelowe:
mniejszości, przedstawiciele zawodów prawniczych, samorządowcy, społeczeństwo

Projekt odpowiada na problem antysemickiej mowy nienawiści w Polsce. Od 2015 r. prowadzona jest polityczno-medialna nagonka na kolejne grupy społeczne, w tym na uchodźców i uchodźczynie czy osoby LGBT+, a każdej takiej nagonce towarzyszy wzrost agresji wymierzonej w Żydów. Wątki antysemickie towarzyszyły m.in. kampanii prezydenckiej z 2020 r. Przestępstwa z nienawiści wobec Żydów stanowiły ok. 10% wszystkich zgłoszonych przestępstw motywowanych uprzedzeniami (2013-2017). W ostatnich latach aż 20% zgłoszeń czynów z nienawiści na portalu „Zgłoś nienawiść” stanowiły te o charakterze antysemickim. Reakcja władz oraz wymiaru sprawiedliwości na problem antysemityzmu w Polsce jest niewystarczająca, a organy ściągania nie mają umiejętności, by rozpoznać, czy zgłaszany incydent ma charakter antysemicki.

W ramach projektu Grantobioca, wspólnie z ekspertami i ekspertkami, wypracuje definicję antysemityzmu uwzględniającą polski kontekst. Opracuje również podręcznik z przykładami przestępstw o charakterze antysemickim. Wiedza ta będzie upowszechniana podczas warsztatów dla prokuratorów i prokuratorek oraz władz lokalnych (ok. 60 osób). Grantobiorca będzie monitorował antysemickie incydenty i mowę nienawiści na prowadzonym przez siebie portalu „Zgłoś nienawiść” oraz kierował zawiadomienia do Prokuratury czy Policji. Zajmie się również litygacją strategiczną, wykorzystując wybrane przypadki porażek działań́ strażniczych w obszarze antysemickich przestępstw z nienawiści w celu zmiany praktyki stosowania prawa. Wyniki litygacji zostaną opisane w raporcie.

Z działań planowanych w ramach projektu skorzystają prokuratorzy i prokuratorki oraz władze samorządowe, które podniosą swoją świadomość nt. przestępstw motywowanych antysemityzmem. Systemowe problemy przeciwdziałania antysemityzmowi zostaną nagłośnione i poddane dyskusji. Docelowo projekt wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa osób pochodzenia żydowskiego w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://www.youtube.com/watch?v=SXWz33-quyA

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel