fbpx
Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Gliwice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
23 509,50 EUR
Dotacja:
18 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
społeczeństwo

W związku z postępującymi zmianami klimatu coraz ważniejsza staje się kwestia zrównoważonego budownictwa. Jednak zmiana zachowań i nawyków użytkowników/czek mieszkań oraz domów może ograniczyć korzystanie z zasobów i zapewnić większą ochronę środowiska. Dotyczy to zarówno kwestii zużycia energii, zasobów wodnych, wykorzystywania nieodnawialnych surowców, jak i generowania odpadów i emisji dwutlenku węgla. Według statystyk Komisji Europejskiej budynki w Europie były odpowiedzialne za 40% zużycia energii, 30% zużycia wody, 50% wykorzystania naturalnych zasobów, 33% generowanych odpadów i 36% emisji CO2. Sektor mieszkaniowy to 68% powierzchni budynków w Polsce, dlatego działania w obszarze poprawy użytkowania domów i mieszkań mogą znacząco przyczynić się do realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego, zgodnie z którym nasza gospodarka musi zostać zdekarbonizowana do 2050 r.
We współpracy z ekspert(k)ami zorganizowaliśmy cykl edukacyjnych webinarów w Polsce. Dzięki nim poszerzyliśmy wiedzę właścicieli/ek i mieszkańców/nek związaną zarówno z użytkowaniem ich mieszkań, zmianą zachowań i oszczędnością zasobów, jak i wiedzą na temat modernizacji budynków w sposób, który będzie przyjazny środowisku. Na podstawie tych spotkań i doświadczeń opracowaliśmy przewodnik po zrównoważonym domu, w którym prezentujemy jak w sposób efektywny i oszczędny użytkować dom/mieszkanie.
Stworzyliśmy również zestaw materiałów, które zawierają kompleksowe informacje dotyczące tematyki projektu. Są one dostępne na: budynkijakludzie.plgbc.org.pl Przeprowadziliśmy ogólnopolską kampanię społeczną „Tydzień w EKO domu”, na którą składał się szereg aktywności mobilizujących do zmian postaw i pokazujących efekty takich działań. Ponadto przedstawiliśmy nasz projekt na Kongresie Dobrych Praktyk. Znalazł się on również na Mapie Edukacji Architektonicznej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.
Dzięki tym działaniom dotarliśmy do wielu osób w Polsce – współpracowaliśmy z 50 różnymi podmiotami, rozmawialiśmy z osobami z miast i mniejszych gmin, z uczelni, szkół, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Planujemy utrzymanie współpracy z niektórymi z tych grup. Ponadto, nasza kampania edukacyjna Tydzień w EKOdomu dotarła aż do 100 000 osób.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel