fbpx
Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Gliwice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
23 509,50 EUR
Dotacja:
18 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
społeczeństwo

W związku z postępującymi zmianami klimatu coraz ważniejsza staje się kwestia zrównoważonego budownictwa. Zmiana zachowań i nawyków użytkowników/czek mieszkań oraz domów ograniczy korzystanie z zasobów i zapewni większą ochronę środowiska. Dotyczy to zarówno kwestii zużycia energii, zasobów wodnych, wykorzystania nieodnawialnych surowców, jak i generowania odpadów i emisji dwutlenku węgla. Według statystyk Komisji Europejskiej budynki w Europie są odpowiedzialne za 40% zużycia energii, 30% zużycia wody, 50% wykorzystania naturalnych zasobów, 33% generowanych odpadów i 36% emisji CO2. Sektor mieszkaniowy to 68% powierzchni budynków w Polsce, dlatego działania w obszarze poprawy użytkowania domów i mieszkań mogą znacząco przyczynić się do realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego, zgodnie z którym nasza gospodarka musi zostać zdekarbonizowana do 2050 r.

We współpracy z samorządami terytorialnymi, wspólnotami mieszkaniowymi i organizacjami pozarządowymi zorganizujemy cykl spotkań w Polsce. Dzięki nim, poszerzymy wiedzę właścicieli/ek i mieszkańców/nek związaną zarówno z użytkowaniem ich mieszkań, zmianą zachowań i oszczędnością zasobów, jak i wiedzą na temat modernizacji budynków w sposób, który będzie odciążał środowisko.

Zorganizujemy cykl otwartych webinarów na tematy związane ze zrównoważonym budownictwem i mieszkalnictwem. Na podstawie naszych spotkań i doświadczeń opracujemy tak zwany “toolkit” – wzorcowy regulamin ekologicznego domu. Stworzymy również zestaw narzędzi tradycyjnych i on-line, które będą zawierać kompleksowe informacje dotyczące tematu projektu. Przeprowadzimy ogólnopolską kampanię społeczną „Tydzień w EKO domu”, na którą będzie składać się szereg aktywności mobilizujących do zmian postaw i pokazujących efekty takich działań.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel