fbpx
CAMP – Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Leszno
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
SoCentral, Oslo, Norwegia
Miasto Poznań, Poznań, Polska
Okres realizacji:
19-03-2021 - 29-02-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
159 610,00 EUR
Dotacja:
149 890,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt odpowiada na problemy organizacji pozarządowych (wskazane na podstawie badań III sektora – Raportu nt. kondycji III sektora, Klon/Jawor 2018, Diagnozy III Sektora i Wolontariatu, Miasto Poznań, 2018) związane m.in. ze zdobywaniem pieniędzy na działania, utrzymaniem personelu i wolontariuszy, rozwojem współpracy międzysektorowej, a także brakiem miejsca integracji sektora w Poznaniu.

CAMP – Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu to nie tylko nazwa projektu, ale też konkretnego miejsca w Poznaniu tworzonego dla i z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Wielkopolski.

W ramach projektu zapewnimy działanie centrum wsparcia i platformy sieciującej, dzięki której 100 organizacji pozarządowych, w tym minimum 30 podmiotów o małym doświadczeniu, otrzyma pomoc w bieżącej działalności. Wesprzemy integrację środowiska i współpracę z urzędami. A na poziomie województwa zadbamy o rozwój i wzmocnienie aktywności społecznej minimum 100 mieszkańców, a przede wszystkim – zapewnimy bieżące i specjalistyczne wsparcie dla min. 250 fundacji i stowarzyszeń.

Druga część projektu, czyli ICAMP jako Centrum Innowacji Społecznych, zakłada, że wspólnie z partnerami wypracujemy i wdrożymy 14 nowych rozwiązań na rzecz III sektora oraz wspierać będziemy realizację inicjatyw międzysektorowych.

Dzięki realizacji projektu w Poznaniu powstaną nowe miejsca pracy w sektorze pozarządowym, zrealizowanych zostanie 14 inicjatyw wewnątrzsektorowych i 5 międzysektorowych, wzmocniona zostanie aktywność społeczną w 15 środowiskach, powstanie platforma do integracji i współpracy organizacji pozarządowych.

Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Poznań oraz norweską firmą SoCentral. Dzięki współpracy partnerów z trzech sektorów działania są kompleksowe i mogą być innowacyjne. Partner z samorządu zwiększa zasięg i siłę promocji, z kolei partner zagraniczny umożliwia korzystanie z norweskich doświadczeń i rozwiązań.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel