fbpx
Centrum Społeczne – gmina Leśna dla klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wolimierz
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
65 800,00 EUR
Dotacja:
65 800,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
młodzież, seniorzy, społeczność lokalna

W gminie Leśna (woj. dolnośląskie) brakuje miejsca, które miałoby charakter twórczy, gdzie mogłyby powstawać nowe inicjatywy i angażować w działania lokalnych mieszkańców/nki. Mało jest również aktywnych organizacji i potrzebują one wsparcia. Brakuje też działań aktywizujących społecznie skierowanych do młodych osób, które często nie wierzą w swój wpływ na sprawy gminy. Odpowiadając na te potrzeby utworzymy w Leśnej Centrum Społeczne.

Przeprowadzimy cykl szkoleń dla lokalnych organizacji pozarządowych, które podniosą wiedzę i kompetencje liderów/ek z naszej gminy oraz pokażą jak angażować więcej osób w działania. Będziemy promować nowe Centrum Społeczne przez wydarzenia sportowe i warsztaty twórcze. Przeprowadzimy zajęcia w formie “Zrób To Sam” dla młodzieży w wieku 14-19 lat z wykorzystaniem materiałów recyklingowych. Zajęcia będą połączone z zajęciami ogrodowymi z senior(k)ami, co umożliwi integrację międzypokoleniową.

Centrum będzie miejscem dialogu na temat rozwoju gminy i regionu. Czy postawa „”zawsze tak było i było dobrze”” jest nadal dobra dla gminy i jej mieszkańców/nek? Co oznaczają zmiany klimatyczne i Zielony Ład dla Leśnej i całego regionu? Takie pytania zadamy podczas konferencji, która otworzy debatę nad „zieloną transformacją” naszego regionu. Obecność kopalni kruszywa bazaltowego w naszej gminie oraz kopalni węgla brunatnego w niedalekiej Bogatyni, ich przyszłość i znaczenie dla gospodarki to tematy dzielące mieszkańców/nki. Do debaty zaprosimy przedstawiciel(k)i ościennych gmin i powiatów – zarówno z samorządów jak i organizacji pozarządowych oraz ekspertów/ki z zakresu rozwoju lokalnego.

Naszym partnerem jest Gmina Leśna, która udostępni budynek na potrzeby Centrum Społecznego. Drugim partnerem jest Ludowo-Uczniowski Klub sportowy “Kwisa”, który udzieli wsparcia w organizacji wydarzeń sportowych i w zarządzaniu Centrum oraz pomoże podczas rekrutacji uczestników/czek zajęć.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel