fbpx
Centrum Sztuki Osadzonych
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Partnerzy:
Zakład Karny w Krzywańcu, Krzywaniec, Polska
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis, Wrocław, Polska
Lubuski Teatr, Zielona Góra, Polska
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
osadzeni, służby mundurowe

Raport Najwyższej Izby Kontroli z Zakładu Karnego w Krzywańcu z 2014 roku wykazał niską skuteczność programów resocjalizacyjnych. Od tego czasu jednostka stara się wdrażać nowe metody resocjalizacji i jest otwarta na współpracę z naszym Stowarzyszeniem. Według kodeksu karnego osadzeni mają prawo m.in. do kształcenia i twórczości własnej oraz korzystania z zajęć kulturalno-oświatowych. Tego rodzaju oferta jest jednak zdecydowanie niewystarczająca.
Projekt jest odpowiedzią na problem społecznego wykluczenia osób osadzonych, ich uprzedmiotowienia i odbierania im poczucia własnej wartości.
Utworzymy Centrum Sztuki Osadzonych, pierwszy ogólnopolski ośrodek wymiany doświadczeń i rozwoju metod z zakresu resocjalizacji poprzez sztukę współtworzony przez osoby osadzone. W jego ramach poprowadzimy programy: teatralny, literacki, malarski, muzyczny, dziennikarski (radiowęzeł, kwartalnik więzienny) oraz program dla Domu Matki i Dziecka (gry, zabawy i animacje). Swoją twórczość uczestnicy/czki zaprezentują na wystawie, koncercie, spektaklach oraz Festiwalu Sztuki Osadzonych. Zorganizujemy kursy: technika teatralnego i obsługi widowni. Dwie osoby zostaną zatrudnione na terenie Centrum Sztuki. Przeprowadzimy też roczny kurs dla grupy 10 wychowawców oraz 2 kuratorów obejmujący metody pracy teatralnej w środowiskach wykluczonych.
W efekcie 66 osób osadzonych podniesie kompetencje miękkie i zwiększy poczucie sprawczości i samodzielności, 10 – podniesie kompetencje zawodowe, 800 – zwiększy uczestnictwo w kulturze (kwartalnik, radiowęzeł, wydarzenia), a 15 osób pozna metody resocjalizacji przez sztukę.
W działaniach uczestniczyć będą osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Krzywańcu oraz wychowawcy i kuratorzy.
Zakład Karny udostępni przestrzenie warsztatowe i pomoże w naborze uczestników/czek. Stowarzyszenie Frontis podzieli się doświadczeniem merytorycznym, pomoże przy organizacji warsztatów i festiwalu, Lubuski Teatr udostępni przestrzeń na odbycie stażu, zaprezentuje spektakl i/lub poprowadzi warsztaty dla dzieci oraz zaprezentuje spektakl na Festiwalu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 10 000,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel