fbpx
Długi marsz do równości. Monitoring i zabezpieczenie wolności zgromadzeń.
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Hinsegin dagar í Reykjavík, Reykjavík, Islandia
Oslo Pride AS, Oslo, Norwegia
Tęczowe Opole, Opole, Polska
Okres realizacji:
01-03-2021 - 29-02-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
150 000,00 EUR
Dotacja:
150 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Wolność zgromadzeń jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, więc każde jej naruszenie jest niepokojącym sygnałem. Zarazem w ostatnich latach upowszechniło się wykorzystywanie zgromadzeń publicznych jako metody nacisku na władzę przez ruchy społeczne – w zakresie praw kobiet, osób LGBTQIA, czy niezależnego sądownictwa. Tym ważniejsze staje się, by organizacje grup dyskryminowanych miały dostęp do tego narzędzia i nie były dalej wykluczane w korzystaniu ze swoich praw.

Jednak, jak pokazuje doświadczenie – zakazy zgromadzeń nieproporcjonalnie często uderzają w grupy dyskryminowane. Od 2018 roku odnotowaliśmy np. kilkanaście zakazów organizacji Marszów Równości w Polsce. Znając powyższe kwestie uznaliśmy, że dotychczasowa analiza wolności zgromadzeń w Polsce jest niepełna i wymaga analizy.

Celem projektu jest diagnoza realizacji prawa do zgromadzeń publicznych, szczególnie zgromadzeń poruszających kwestie prawnoczłowiecze. Badanie i monitoring, a w tym także wyszukiwanie dobrych praktyk w Polsce i zagranicą, pozwolą pełniej określić sytuacje naruszenia wolności zgromadzeń oraz stworzyć standardy, na rzecz których mogą rzeczniczyć lokalne organizacje pozarządowe.

Monitoring będzie skupiał się na trzech podmiotach – organizatorach zgromadzeń, samorządach oraz policji. Zbadamy praktyki i postawy względem wolności zgromadzeń w co najmniej 6 miastach. Skonfrontujemy je z doświadczeniami organizatorów demonstracji dotyczących praw człowieka. Wspólnie z siecią organizatorów oraz partnerami opracujemy i przedstawimy wyniki oraz będziemy prowadzić działania rzecznicze na rzecz gwarancji wolności zgromadzeń i zwiększenia świadomości praw organizatorów zgromadzeń publicznych.

Współpraca z partnerami: Hinsegin dagar (Islandia) i Oslo Pride AS (Norwegia) – ekspertami w temacie wsparcia grup osób wykluczanych – pomoże nam w opracowaniu rekomendacji do zagwarantowania prawa do demonstracji w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel