fbpx
Dobre Miejsce
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Bielsko-Biała
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 30-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
33 385,00 EUR
Dotacja:
29 800,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Zaburzenia ze spektrum autyzmu występują u 1,46% populacji (GUifeng Xu 2016). Dużym problemem tej grupy jest brak samodzielności. Z prowadzonych przez nas wyjazdów terapeutycznych wiemy, że w sytuacji oderwania od rodziny, osoby z autyzmem są zmuszone do samodzielności i dobrze im się to udaje. Poczucie sprawczości powoduje, że stają się odpowiedzialne i jest to wielki krok w dorosłość (bez względu na wiek metrykalny). Z naszego rozeznania i badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „AS” w 2019 wynika, że jest zapotrzebowanie na mieszkania treningowe prowadzone w innym czasowo standardzie niż te prowadzone z puli miejskiej lub powiatowej (czas pobytu kilka miesięcy, pół roku).
Projekt odpowiada na problem braku miejsc służących usamodzielnianiu osób ze spektrum autyzmu dostosowanych do ich możliwości i niską świadomość społeczną dotyczącą potrzeb tych osób.
W ramach projektu wyremontujemy i wyposażymy lokal – mieszkanie treningowe. Będziemy prowadzić szkolenia lub instruktaże o tematyce uzależnionej od potrzeb i możliwości osób uczestniczących w projekcie (jak sobie radzić w zespole, jak się komunikować, jak wyrażać swoje potrzeby oraz z kompetencji pracowniczych, podstaw ekonomii czy hotelarstwa). Z mieszkania będą korzystać jednocześnie 2-4 osoby i pomagający im opiekun (również osoba w spektrum autyzmu). Planujemy turnusy od 3 do 14 dni. Utworzymy grupę osób, organizacji i instytucji zaangażowanych w działania i wspieranie społecznych akcji (2 duże spotkania, mniejsze w podzespołach co 2 miesiące).
W rezultacie powstanie mieszkanie usamodzielniające, z którego skorzysta 78 osób. Zatrudnienie w mieszkaniu znajdzie 8 osób w spektrum autyzmu.
Działaniami obejmiemy 168 młodych osób ze spektrum autyzmu z całej Polski.
Partner – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS” – udostępni lokal, przeprowadzi szkolenia oraz zapewni nadzór nad funkcjonowaniem mieszkania treningowego.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel