fbpx
Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-09-2021 - 29-02-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
137 500,00 EUR
Dotacja:
137 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides wraz z partnerem Fundacją AJKUM im. Anny i Józefa Kumorek porusza ważny problem stosowania mobbingu w organizacjach pozarządowych. W Internecie brakuje kompetentnej i darmowej wiedzy dot. działań antymobbingowych, jakie powinien podejmować pracodawca sektora pozarządowego, a dostęp do procedur dotyczących tego tematu jest przeważnie płatny. Na stronach www pojawiają się sprzeczne informacje – jedne źródła wskazują, że pracodawca powinien posiadać procedurę antymobbingową, inne, że nie ma takiego obowiązku.

Projekt składa się z kilku etapów, takich jak monitoring, który pozwoli na dokładne zbadanie zagadnienia, następnie zostanie opracowany raport, w którym zaprezentowane wyniki monitoringu. Będą one prezentowane szerokiemu gronu organizacji, m.in. poprzez kampanię informacyjną. Opracowane zostaną także procedury antymobbingowe, które będą pilotażowo wdrażane w wybranych organizacjach.

Jednym z elementów projektu jest monitoring polskich organizacji pozarządowych pod kątem spełnienia przez nie zasad wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych. W projekcie przebadamy minimum 500 organizacji i opracujemy raport z monitoringu wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi zarówno dla podmiotów trzeciego sektora, jak i ich otoczenia.

Rezultatami projektu będzie m.in. poprawa dostępu do kompetentnej wiedzy z zakresu działań antymobbingowych oraz wzrost świadomości problemu mobbingu w organizacjach. Partner, z którym realizowany jest projekt, czyli Fundacja AJKUM, jest podmiotem stworzonym przez osoby z dużym doświadczeniem zarówno w pracy w sektorze pozarządowym jak i w biznesie, które od lat działają na rzecz respektowania prawa pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel